Close share layer

Share this page on...

Презентация на Siemens България


Presentation of Siemens AGОткрийте ни в социалните мрежи
Siemens България

Siemens България е водещ доставчик  на иновативни продукти, технологии и решения в сферата на индустрията, енергетиката, здравеопазването и инфраструктурата. Бизнес дейностите са насочени към областите електрификация, автоматизация и дигитализация. oще


Новини

14 август 2019 г.

Интелигентната сграда „разбира“ средата, в която функционира

Седрик Найкe, главен изпълнителен директор на оперативно направление Интелигентна инфраструктура и член на Управителния съвет на Siemens AG, споделя защо сградите днес трябва да са интелигентни, да отговарят на съвременните изисквания, каква ще е ролята им за бъдещето на енергийните мрежи и защо небето не е краен предел.

08 юли 2019 г.

Пет стъпки за по-силна Европа

Siemens подготви експертен доклад, наречен  „Индустриална политика за Европа, ориентирана към бъдещето“


Правила за етичен бизнес

Ние ръководим нашия бизнес отговорно и в съответсвие със законите и правилата на всички държави, в които имаме бизнес присъствие.