Екипът на направление Сградни технологии


инж.Александър Стоянов 

Ръководител отдел Сградни технологии

Тел.: +359 2 8115 390

 bt.bg@siemens.com
инж.Димитър Крушовски 

Инженер продажби Системи за сградна автоматизация

Тел.: +359 2 8115 430

 dimitar.krushovski@siemens.com
инж.Мирослав Мъдров 

Инженер продажби ОВК продукти

Тел.: +359 2 8115 512

 miroslav.madrov@siemens.com
инж.Николай Стоянов 

Продажби и Техническо обслужване ОВК

Тел.: +359 2 8115 251

 stoyanov.nikolay@siemens.com
Росен Иванов 

Технически експерт Пожарна безопасност и Системи за сигурност

Tel.: +359 2 8115 357

 rosen.ivanov@siemens.com

Деница Зафирова 

Ръководител Бизнес администрация

Тел.: +359 2 8115 377

 bt.bg@siemens.com
инж.Красимир Кръстев 

Инженер Пожарна безопасност и Системи за сигурност

Тел.: +359 2 8115 134

 krasimir.a.krastev@siemens.com
Ивелина  Флорева Грозданова 

Експерт Бизнес администрация

Tel.: +359 (2) 8115 677

 ivelina.floreva@siemens.com
Виктор Васев 

Специалист Бизнес администрация

Tel.: +359 2 8115 446

 viktor.vasev@siemens.com