Tools

 

"Сименс" ЕOOД
ул. "Кукуш" 2
София 1309
E-Mail: siemens.bg@siemens.com 
Телефон: +359 (02) 8115 650
Процесни индустрии и задвижвания

Мартина Петкова 

Tel.: +359 2 8115 584

 industry.bg@siemens.com
Дигитализирано производство

Мартина Петкова 

Tel.: +359 2 8115 584

 industry.bg@siemens.com