Siemens се присъединява към организацията на BIM buildingSMART International като стратегически участник

26 април 2018 г.

През март 2018г.,  направление Сградни технологии на Siemens се присъедини към съюза buildingSMART International (bSI) като член на Стратегическия консултативен съвет и на няколко Национални представителства. Siemens е първият доставчик на сградни технологии, който става част от тази международна организация с нестопанска цел. Създаден от bSI, форматът за данни "openBIM" дефинира отворени, независими от доставчиците международни стандарти за BIM (Building Information Modeling). Тези стандарти са от съществено значение за подпомагането на процесите около активното  дигитализиране в сградния сектор.

BIM е дигитализиран, създаден да бъде безпроблемно използван в бъдеще холистичен процес за планиране, изграждане и експлоатация на сгради и спомага за повишаването на производителността  в сградите. Той засяга всички, участващи страни в процеса на изграждане – от собствениците, архитектите и проектантите, търговците на сградни технологии, брокерите, професионалното управление и поддръжка (facility managers) до фирмите за разрушаване и обезвреждане.

Процесът на виртуално изграждане има огромни предимства: моделът за данни, генериран във фазата на планиране на сградата, може да се използва във всички други фази от жизнения й цикъл. При фазата на строеж е възможно да се тестват конструкциите и идеите във виртуалното пространство, за да се оцени тяхната осъществимост на практика. Строителните дейности не започват, докато симулацията не бъде успешна. BIM също така дава възможност да се оптимизират мерките за енергийна ефективност и да се вземат  предвид бъдещите промени на сградата. Това води до значителна икономия на разходи в следващата оперативна фаза, която представлява 80% от разходите на сградата за периода на целия й жизнен цикъл.


За допълнителна информация  

 bt.bg@siemens.com