Siemens Česká republika

Český Siemens ocenil talenty z řad českých studentů a pedagogů

Již po osmnácté ocenila společnost Siemens ČR talentované studenty, mladé vědce a vysokoškolské pedagogy. Cenu Wernera von Siemense, každoročně pořádanou na podporu české vědy a vysokého školství, završilo slavnostní udělení cen nejlepším autorům vědeckých prací. Vyhlášení laureátů a předání ocenění se uskutečnilo 4. února v pražské Betlémské kapli. Z rukou nejvyšších představitelů vlády ČR a generálního ředitele Siemens ČR Eduarda Palíška zde převzali ocenění vítězové soutěže.

V letošním roce vybírala porota z rekordního počtu téměř 300 diplomových a dizertačních prací studentů významných technických a přírodovědných univerzit a z mnoha projektů základního výzkumu, vývoje a inovací.  Podle předem stanovených kritérií vybrala ty nejlepší z nich. Kromě ocenění v podobě bronzové medaile z dílny Zdeňka Kolářského získali autoři vítězných prací i finanční odměnu - mezi oceněné bylo rozděleno přes jeden milion korun.

Slavnostního večera v Betlémské kapli se zúčastnili významní hosté z úřadu vlády ČR a na pódiu se postupně vystřídali místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický a náměstkyně ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Danu Prudíková.  Společně s akademiky se shodli na tom, že je Cena Wernera von Siemense důležitou událostí. Mimo jiné také proto, že dlouhodobě podporuje vědu, výzkum a vzdělávání a poznatky studentů se díky ní dostanou k široké veřejnosti a do praxe.

Cena Wernera von Siemense se koná ve spolupráci s předními českými univerzitami a Akademií věd ČR, pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministra průmyslu a obchodu. Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií patří mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice. Za dobu trvání soutěže bylo oceněno 308 soutěžících, kterým bylo rozděleno téměř 9 milionů korun.