Siemens Česká republika

Cena Siemens - Werner von Siemens Excellence Award 2013

Ceny Wernera von Siemense byly již po šestnácté předány na slavnostním večeru, který se uskutečnil v pražské Betlémské kapli. Tradiční soutěž nejlepších mladých mozků se koná ve spolupráci s předními českými univerzitami a Akademií věd ČR, pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministra průmyslu a obchodu. Společnost Siemens ocenila  talentované studenty, mladé vědce a vysokoškolské pedagogy. Vítězové získali odměny v celkové výši 1,2 milionu korun.

Vítězné práce vybírají poroty složené z rektorů a prorektorů pro vědu a výzkum českých technických a přírodovědných vysokých škol a předních zástupců Akademie věd České republiky. V letošním roce poroty vybíraly ze 133 vysoce kvalitních diplomových a dizertačních prací přihlášených ze všech významných technických a přírodovědných univerzit a také z řady projektů základního výzkumu, vývoje a inovací.

  


Slavnostní večer v Betlémské kapli

Slavnostním koncertem, spojeným s vyhlášením laureátů Cena Wernera von Siemense, provedl hosty večera moderátor Jiří Vejvoda, který v úvodu programu přivítal významného hosta - náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy, Mgr. et Mgr. Tomáše Hrudu, spolu s generálním ředitelem Siemens, s. r.o., Eduardem Palíškem. V úvodní části koncertu vystoupila zpěvačka Ester Pavlů z Akademie múzických umění v Praze, doprovázená klavírním doprovodem. Po koncertě následovalo vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií Ceny Wernera von Siemense. Závěrečnou část slavnostního koncertu obstaral vokální soubor mladých umělců Carmina Bohemica pod vedením sbormistryně Věry Hrdinkové. Po skončení čekalo na hosty příjemné pohoštění v historických prostorách Betlémské kaple.


Ocenění laureátů Ceny Siemens - Werner von Siemens Excellence Award 2013

Cena za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

 • Hlavní cena: 300 000,- Kč

 • Vítězná práce: Experimentální demonstrace světelného „vlečného“ svazku a jeho využití k transportu, třídění a samouspořádávání mikroobjektů a mikrostruktur

 • Kolektiv autorů: prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D., Mgr. Oto Brzobohatý, Ph.D., Mgr. Tomáš Čižmár, Ph.D., Mgr. Lukáš Chvátal, Ing. Petr Jákl, Ph.D., Mgr. Alexandr Jonáš, Ph.D., Mgr. Vítězslav Karásek, Ph.D., Mgr. Martin Šiler, Ph.D., (Ústav přístrojové techniky AV ČR)

 • Předseda poroty: prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c. (předseda AV ČR)

 • V přiloženém PDF si přečtěte o vítězném projektu.


Cena za nejvýznamnější výsledek v oblasti vývoje a inovací

 • Hlavní cena: 300 000,- Kč

 • Vítězná práce: Interferometrický systém s prostorovou nosnou frekvencí zobrazující v polychromatickém záření

 • Kolektiv autorů: prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D., Ing. Tomáš Slabý, Ing. Pavel Kolman, Ph.D., Ing. Zbyněk Dostál, Ing. Martin Antoš, Ph.D., (Ústav fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně)

 • Předseda poroty: prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. (emeritní rektor ČVUT Praha)

 • V přiloženém PDF si přečtěte o vítězném projektu.


Cena pro nejlepšího pedagogického pracovníka

 • Hlavní cena: 100 000,- Kč

 • Vítěz: doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D., (Přírodovědecká fakulta UK v Praze)

 • Předseda poroty: prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., (emeritní předseda České konference rektorů a rektor UK Praha)

 • V přiloženém PDF si přečtěte o vítězi.Ceny za nejlepší diplomovou práci

Předseda poroty: doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., (prorektor pro vědu a výzkum, ČVUT Praha)

 • 1. místo
  30 000,- Kč student + 30 000,- Kč vedoucí práce
  Název práce: Asymetric Transfer Hydrogenation of C="O" and C="N" Bonds Catalyzed by ((η6- arene)(diamine)) Complexes: A Multiaterial Study
  Autor: Ing. Jiří Václavík
  Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Kačer, Ph.D., (VŠCHT v Praze)

 • 2. místo
  25 000,- Kč student + 25 000,- Kč vedoucí práce
  Název práce: Development of a Toolkit for the Practical Application of Enantioselective Hydrogenation of Cyclic Imines on Chiral Ru(ll) Catalysts
  Autor: Ing. Beáta Vilhanová
  Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Kačer, Ph.D., (VŠCHT v Praze)

 • 3. místo
  20 000,- Kč student + 20 000,- Kč vedoucí práce
  Název práce: Ramanova mikrospektroskopie a mapování jednotlivých buněk
  Autor: Mgr. Šárka Gregorová
  Vedoucí práce: doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc., (Univerzita Karlova, Praha)Ceny za nejlepší disertační práci

Předseda poroty: doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., (prorektor pro vědu a výzkum, ČVUT Praha)

 • 1. místo
  30 000,- Kč student + 30 000,- Kč vedoucí práce
  Název práce: Cellural Nanoelectromechanics
  Autor: Ing. Ondřej Kučera, Ph.D.
  Vedoucí práce: prof. Ing. Pavel Sovka, CSc., (ČVUT v Praze)


   


 • 2. místo
  25 000,- Kč student + 25 000,- Kč vedoucí práce
  Název práce: Interakce antikaonů s jaderným prostředím
  Autor: Ing. Daniel Gazda, Ph.D.
  Vedoucí práce: RNDr. Jiří Mareš, CSc., (ČVUT v Praze)

   


 • 3. místo
  20 000,- Kč student + 20 000,- Kč vedoucí práce
  Název práce: Quantum Walks
  Autor: Ing. Václav Potoček, Ph.D.
  Vedoucí práce: prof. Ing. Igor Jex, DrSc., (ČVUT v Praze)
    
  

  


Ceny za nejlepší diplomovou či disertační práci ve spolupráci se společností Siemens

Předseda poroty: doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., (prorektor pro vědu a výzkum, ČVUT Praha)

 • 1. místo
  Název práce: Energetická zdrojová soustava pro studentský experimentální elektromobil
  Autor práce: Ing. Ondřej Sadílek
  Vedoucí práce: Ing. Ondřej Černý, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
   

 • 2. místo
  Název práce: Autonomní lift pro tělesně postižené cestující v IC elektrické jednotce
  Autor: Ing. Martin Vejvoda
  Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Kolář, CSc., (ČVUT v Praze)
   

 • 3. místo
  Název práve: Certifikace CMMI ve vývoji software v agilním prostředí
  Autor: Ing. Radek Gajdušek
  Vedoucí práce: doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc., (VUT v Brně)