Siemens Česká republika

Doporučte vítěze a získejte 10 000 Kč

Znáte studenta se skvělou diplomovou nebo disertační prací? Napiště nám o něm a my ho sami oslovíme s výzvou o přihlášení do soutěže. Pokud obsadí 1. místo, i vy obdržíte finanční ohodnocení.
Souhlasím s poskytnutím osobních údajů (nominující) * **


Nominovaný student souhlasí s nominací a souhlasí s poskytnutím osobních údajů. * *** povinná pole


** Souhlas autora práce s poskytnutím osobních údajů


Tímto dobrovolně uděluji společnosti Siemens, s.r.o., se sídlem Siemensova 1, 155 00 Praha 13, IC 00268577, souhlas s poskytnutím svých osobních údajů uvedených v této Přihlášce (včetně všech jejich příloh) a to zejména pro účely evidence přihlášky, hodnocení práce, k prezentaci práce v médiích, pro reklamní a marketingové účely Siemens v rámci soutěže „Cena Wernera von Siemense 2017“. Svůj souhlas uděluji na dobu 5 let od poskytnutí tohoto souhlasu. Jsem si vědomý, že svůj souhlas můžu kdykoliv odvolat a že mám právo požádat Siemens o informaci o způsobu a rozsahu zpracování mých osobních údajů a v případě zjištění, že Siemens zpracovává mé osobní údaje v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou mého soukromého a/nebo osobního života, se můžu obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Nominující potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže zveřejněnými na internetové adrese www.siemens.cz/cenasiemens, a svým podpisem současně prohlašuje, že se zavazuje je dodržovat.Prohlášení Siemens k ochraně osobních údajů


Siemens prohlašuje, že bude shromažďovat výše uvedené osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu soutěže a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci Siemens i další osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se Siemens jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích, a to po neomezeně dlouhou dobu i po skončení stanoveného účelu. Po uplynutí stanovené lhůty nebo po odvolání souhlasu je Siemens povinen neprodleně materiál zlikvidovat skartací a vymazáním digitální podoby materiálů.