Siemens Česká republika

Kategorie a odměny

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu (jednotlivec nebo výzkumný tým)

300 000 Kč


Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace (jednotlivec nebo výzkumný tým)

300 000 Kč


Nejlepší pedagogický pracovník

100 000 Kč


Nejlepší diplomová práce

1. místo – 30 000 Kč student  + 30 000 Kč vedoucí práce
2. místo – 20 000 Kč student + 20 000 Kč vedoucí práce
3. místo – 15 000 Kč student + 15 000 Kč vedoucí práce


Nejlepší disertační práce

1. místo – 30 000 Kč student  + 30 000 Kč vedoucí práce
2. místo – 20 000 Kč student + 20 000 Kč vedoucí práce
3. místo – 15 000 Kč student + 15 000 Kč vedoucí práce


Zvláštní ocenění 1 „Nejlepší disertační práce napsaná ženou“

20 000 Kč studentka


Zvláštní ocenění 2 „Ocenění za překonání překážek při studiu“

20 000 Kč student


Doporučení vítěze

10 000 Kč doporučující