O Ceně Wernera von Siemense

O Ceně Wernera von Siemense

Cena Wernera von Siemense – výzva pro studenty, pedagogy i vědce

Výzkum a inovace jsou investice do budoucnosti. Společnost Siemens prozíravě hledá cesty, jak investovat do mladých českých talentů, a sbližuje tak výzkum s potřebami průmyslu.

Cílem udělování Ceny Wernera von Siemense je kromě motivace mladých talentů také upevňování pozitivního vztahu studentů i širší veřejnosti k vědě.

Druhá rovina ceny spočívá v oceňování pedagogů. Přispívá ke zvýšení celkové prestiže pedagogického povolání a poukazuje na to, že bez dobrých pedagogů nemůže být ani dobrých studentů, ani vědeckých výsledků.

Svým rozsahem, výší finančních odměn a tradicí patří tato soutěž mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v celé České republice.


Werner von Siemens – inovativní vynálezce a zdatný podnikatel

Doba, kdy se Siemens narodil, byla ve všech směrech revoluční. Průmyslová revoluce byla na svém vrcholu a vývoj nových technologií umožnil nevídaný růst společnosti, kterou tedy mladý Siemens založil.

Byla to vytrvalost, odvaha pouštět se i do riskantních plánů, a hlavně vůle vítězit, které přinesly Wernerovi celosvětový úspěch a společnosti Siemens její pevné základy. Siemens se nebál vrhat se do výzkumných projektů, nad nimiž mnozí jeho konkurenti nevěřícně kroutili hlavou.

Tyto nekonvenční myšlenky byly předpokladem vzniku Ceny Wernera von Siemense, která je tak může volně šířit dál.