Partneři

Hlavní partneři

Akademie věd ČR

 


České vysoké učení technické v Praze

 


Masarykova univerzita

 


Ministerstvo průmyslu a obchodu

 


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 


Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

 


Univerzita Karlova v Praze

 


Úřad vlády České republiky

 


Vysoké učení technické v Brně

 


Technická univerzita v Liberci


Další partneři

Česká zemědělská univerzita

 


Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 


Mendelova univerzita v Brně

 


Technická univerzita v Liberci

 


Univerzita Palackého v Olomouci

 


Univerzita Pardubice

 


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 


Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 


Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 


Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 


Západočeská univerzita v Plzni

 


Knihovna Akademie věd ČR

 


Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové