Vítězové

Vítězové 2016
Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

Grain-resolved analysis of localized deformation in nickel-titanium wire under tensile load, P. Sedmák

RNDr. Petr Šittner, CSc., Ing. Pavel Sedmák, Ing. Jan Pilch, Ph.D., Ing. Luděk Heller, Ph.D. všichni z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, Ing. Petr Sedlák, Ph.D., RNDr. Miroslav Frost, Ph.D. z Ústavu termomechaniky Akademie věd ČR


Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace

X.GLU - bezbateriový glukometr ve formátu kreditní karty

Bc. Marek Novák z firmy X.GLU s.r.o.


Nejlepší pedagogický pracovník

prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. z Vysoké školy ekonomické v Praze


Nejlepší diplomová práce

 1. místo
  Analýza a ověření metody měření indexu lomu vzduchu pro laserovou interferometrii
  Ing.Tomáš Pikálek z Vysokého učení technického v Brně, Fakulta strojního inženýrství a z  Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR

  Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Buchta, Ph.D. z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR

 2. místo
  Biofunctionalized nanocomposites for singlet oxygen production
  Ing.Kseniya Popovich z Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

  Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D. z Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 3. místo
  Deposition and characterization of Y-substituted BIG thin films
  Ing.Šárka Kunčická z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Centrum nanotechnologií

  Vedoucí práce: doc. Dr. Mgr. Kamil Postava z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Centrum nanotechnologií


Nejlepší disertační práce

 1. místo
  Formation of liposomes for controlled release of reactants and actives
  Ing. Martin Ullrich, Ph.D. z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská

  Vedoucí práce: prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D. z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská

 2. místo
  ZnO nanocolumns for thin film silicon solar cells with high efficiency
  Ing. Mgr. Neda Spasova Neykova, Ph.D. z Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská  a Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR

  Vedoucí práce: prof. Ing. Zdeněk Bryknar, CSc. z Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 3. místo
  Photoconductivity, photoluminescence and charge collection in semiinsulating CdTe and CdZnTe
  RNDr. Jakub Zázvorka, Ph.D. z Univerzity Karlovy, Matematicko- fyzikální fakulta

  Vedoucí práce: prof. Ing. Jan Franc, DrSc. z Univerzity Karlovy, Matematicko- fyzikální fakulta


Nejlepší práce napsaná ženou

ZnO nanocolumns for thin film silicon solar cells with high efficiency

Ing. Mgr. Neda Spasova Neykova, Ph.D. z Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská  a Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR

Vedoucí práce: prof. Ing. Zdeněk Bryknar, CSc. z Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská


Ocenění za překonání překážek

Bc. Roman Švec z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem