Vítězové

Vítězové 2017

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

Objev nové metody syntézy zeolitů a její využití v katalýze

prof. Jiří Čejka, DrSc., Mariya Shamzhy, Ph.D., Ing. Jan Přech, Ph.D., z Akademie věd ČR
Mgr. Pavla Eliášová, Ph.D., Michal Mazur, Ph.D., Maksym Opanasenko, Ph.D., z Univerzity Karlovy

Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace

Vývoj technologie pro ultrasensitivní kvantifikaci enzymů a identifikaci jejich inhibitorů

Mgr. Václav Navrátil, RNDr. Pavel Šácha, Ph.D., RNDr. Jiří Schimer, Ph.D., Mgr. Jitka Zemanová z Akademie věd ČR

Nejlepší pedagogický pracovník

prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., dr. h. c., ze Západočeské univerzity v Plzni

Nejlepší diplomová práce

 1. místo
  Struktura krátkého telomerického přesahu z S. cerevisiae
  Mgr. Martin Gajarský z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
   
  vedoucí práce: doc. Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D., z Masarykovy univerzity, CEITEC

 2. místo
  Role mikroprostředí v biologii chronické lymfatické leukémie
  Mgr. Eva Vojáčková z Masarykovy univerzity, CEITEC
   
  vedoucí práce: doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D., z Masarykovy univerzity, CEITEC

 3. místo
  Mathematical model of the auditory periphery
  Ing. Ondřej Ticháček z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze
   
  vedoucí práce: prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DSc., z Akademie věd ČR

Nejlepší disertační práce

 1. místo
  Funkční skupiny uhlíkových nanomateriálů
  Mgr. Kateřina Holá, Ph.D., z RCPTM Univerzity Palackého v Olomouci
   
  vedoucí práce: prof. Radek Zbořil, Ph.D., z RCPTM Univerzity Palackého v Olomouci

 2. místo
  Super-resolution microscopy live cell imaging and image analysis
  Ing. Tomáš Lukeš, Ph.D., z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze ve spolupráci se Švýcarským federálním technologickým institutem v Lausanne
   
  vedoucí práce: prof. Ing. Miloš Klíma, CSc., z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze

 3. místo
  Software-Controlled Network Traffic Monitoring
  Ing. Lukáš Kekely, Ph.D., z Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně
   
  vedoucí práce: Ing. Jan Kořenek, Ph.D., z Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně

Nejlepší práce napsaná ženou

Funkční skupiny uhlíkových nanomateriálů

Mgr. Kateřina Holá, Ph.D., z RCPTM Univerzity Palackého v Olomouci
 
vedoucí práce: prof. Radek Zbořil, Ph.D., z RCPTM Univerzity Palackého v Olomouci

Ocenění za překonání překážek

RNDr. BcA. Tereza Pařilová, DiS., MBA, z Masarykovy univerzity