Cena Siemens - Werner von Siemens Excellence Award 2012</a></h2><h2 style="font-size:16px;">3. prosince</br> Betlémská kaple, Praha</h2>

Cena Siemens - Werner von Siemens Excellence Award 2012

Rektoři technických a ekonomických vysokých škol a předseda Akademie věd ČR ocenili talentované studenty, vědce a pedagogy při slavnostním vyhlášení výsledků 15. ročníku Ceny Siemens, soutěže na podporu českého školství a vědy, které se v pondělí 3. prosince 2012 uskutečnilo v pražské Betlémské kapli. Tradiční soutěž talentovaných technických mozků se konala ve spolupráci s předními českými univerzitami a Akademií věd ČR pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministra průmyslu a obchodu. Vítězové získají odměny v celkové výši 1,2 milionu Kč.

Rekordní počet 190 došlých přihlášek v šesti kategoriích musely posoudit jednotlivé poroty složené z rektorů a prorektorů pro vědu a výzkum českých technických a ekonomických vysokých škol a zástupců Akademie věd České republiky. Letošní ročník byl totiž rozšířen o nové kategorie otevírající příležitost k ocenění výsledků práce mladých vědeckých pracovníků s nejlepšími výsledky v oblasti základního výzkumu a v oblasti inovací. V případě dvou tradičních kategorií diplomových a disertačních prací byl nově oceněn nejen student, ale také vedoucí pedagog. Další novou kategorií bylo ocenění nejlepšího pedagoga za přínos oboru, výchovu mladé generace a nové učební metody.

  


Slavnostní večer v Betlémské kapli

Slavnostním koncertem, spojeným s vyhlášením laureátů Ceny Siemens, provedl hosty večera moderátor Jiří Vejvoda, který v úvodu programu přivítal významného hosta -náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy, PhDr. Jindřicha Fryče, spolu s generálním ředitelem Siemens ČR, Eduardem Palíškem. V úvodní části koncertu vystoupila zpěvačka Eliška Gattringerová z Akademie múzických umění v Praze, doprovázená klavírním doprovodem v podání Přemysla Kšicy. Po koncertě následovalo vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií Ceny Siemens. Závěrečnou část slavnostního koncertu obstaral vokální soubor mladých zpěváků KrisKrosKvintet. Po skončení čekalo na hosty příjemné pohoštění v historických prostorách Betlémské kaple.


Ocenění laureátů Ceny Siemens - Werner von Siemens Excellence Award 2012

Cena za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

 • Hlavní cena: 300 000,- Kč

 • Vítězná práce: A 2D Quantum Walk Simulation of Two-Particle Dynamics

 • Kolektiv autorů: Aurél Gábris, Martin Štefaňák, Václav Potoček, Craig Hamilton, Igor Jex (Katedra fyziky FJFI ČVUT Praha)

 • Předseda poroty: prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. (předseda AV ČR)

 • V přiloženém PDF si přečtěte o vítězném projektu.


Čestná uznání

 • Transport náboje v polovodičových nanostrukturách studovaný metodou terahertzové spektroskopie, Hynek Němec (Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. v Praze)

 • Nanostrukturní katalyzátor pro palivové články s malým množstvím Pt, kolektiv autorů – Vladimír Matolín, Tomáš Skála, Michal Václavů, Mykhailo Vorokhta, Ivan Khalakhan, Roman Fiala (Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze)


Cena za nejvýznamnější výsledek v oblasti vývoje a inovací

 • Hlavní cena: 300 000,- Kč

 • Vítězná práce: Metoda pro bezkontaktní kalibraci koncových měrek

 • kolektiv autorů – Ondřej Číp, Zdeněk Buchta, Martin Čížek, Břetislav Mikel, Šimon Řeřucha, Václav Hucl, Tomáš Pikálek (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. Brno)

 • Předseda poroty: prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. (rektor ČVUT Praha)

 • V přiloženém PDF si přečtěte o vítězném projektu.


Čestná uznání

 • Proces na výrobu kyanurfluoridu, kolektiv autorů – Jiří Trejbal, Martin Zapletal (Ústav organické technologie VŠCHT Praha)

 • Technologie pro komplexní zpracování koželužských tukových odpadů, kolektiv autorů – Karel Kolomazník, Jiří Pecha, Lubomír Šánek, Michaela Bařinová, Stanislav Plšek (Fakulta aplikované informatiky University Tomáše Bati ve Zlíně)


Cena pro nejlepšího pedagogického pracovníka

 • Hlavní cena: 100 000,- Kč

 • Vítěz: Doc. MUDr. František Véle, CSc. (Katedra fyzioterapie FTVS UK Praha)

 • Předseda poroty: Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. (rektor UK Praha)

 • V přiloženém PDF si přečtěte o vítězi.Čestná uznání

 • prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc. (UIFS Fakulta infomačních technologií VUT v Brně)

 • doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (Katedra anorganické chemie Přírodovědecká fakulta UK v Praze)


  


Ceny za nejlepší diplomovou práci

Předseda poroty: doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. (prorektor pro VaV, ČVUT Praha)

 • 1. místo
  30 000,- Kč student + 30 000,- Kč vedoucí práce
  Dynamic Scene Understanding for Mobile Robot Navigation, Ondřej Mikšík, vedoucí práce Luděk Žalud (VUT Brno)

 • 2. místo
  25 000,- Kč student + 25 000,- Kč vedoucí práce
  Geometrically induced properties of the ground state of quantum mechanical Hamiltonians with contact interactions, Michal Jex, vedoucí práce Pavel Exner (ČVUT Praha)

 • 3. místo
  20 000,- Kč student + 20 000,- Kč vedoucí práce
  Možnost použití malých modulárních jaderných reaktorů v českých podmínkách, Václav Sláma, vedoucí práce Jan Zdebor (Západočeská Univerzita Plzeň)Ceny za nejlepší disertační práci

Předseda poroty: doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. (prorektor pro VaV, ČVUT Praha)

 • 1. místo
  30 000,- Kč student + 30 000,- Kč vedoucí práce
  Experimentální kvantové zpracování informace s fotonovými páry, Karel Lemr, vedoucí práce Jan Soubusta (Univerzita Palackého Olomouc)


 • 2. místo
  25 000,- Kč student + 25 000,- Kč vedoucí práce
  Identifikace nádorových kmenových buněk ve vybraných nádorech dětského věku, Iva Zambo, vedoucí práce Markéta Hermanová (Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno)


 • 3. místo
  20 000,- Kč student + 20 000,- Kč vedoucí práce
  Mechanisms of ring transformations of isothiouronium salts derived from bromolactones, Jiří Váňa, vedoucí práce Miloš Sedlák (Univerzita Pardubice)
  

  


Ceny za nejlepší diplomovou či disertační práci ve spolupráci se Siemens

Předseda poroty: doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. (prorektor pro VaV, ČVUT Praha)

 • 1. místo
  30 000,- Kč student + 30 000,- Kč vedoucí práce
  Řízení servopohonů v dynamicky náročných aplikacích, David Lindr, vedoucí práce Pavel Rydlo (Technická univerzita Liberec)

 • 2. místo
  25 000,- Kč student + 25 000,- Kč vedoucí práce
  Návrh systému brzd vysokorychlostní elektrické jednotky, Vojtěch Krňanský, vedoucí práce Josef Kolář (ČVUT Praha)

 • 3. místo
  20 000,- Kč student + 20 000,- Kč vedoucí práce
  Specifické problémy rekuperace na stejnosměrném trakčním systému 3 kV, Jiří Pytelka, vedoucí práce Ladislav Mlynařík (Univerzita Pardubice)


Historie Ceny Siemens
Ceny Siemens s plaketou vynálezce Wernera von Siemens byly letos uděleny již po patnácté. Celkem bylo oceněno již 233 studentů, pedagogů a vědců. Ve formě stipendií a finančních odměn Siemens podpořil české školství a vědu celkovou částkou dosahující šest milionů korun. Cena Siemens je jediným projektem svého druhu, který soustavně podporuje českou vědu a školství nezávisle na škole, tématu či spolupráci s firemním sektorem.