Souhlas s fotografováním

Svou registrací uděluji společnosti Siemens, s.r.o. souhlas se zachycením podoby mé osoby pořízením podobizny, obrazového nebo zvukově-obrazového záznamu v průběhu akce a s následným bezplatným a časově i územně neomezeným použitím takové podobizny či záznamu.

Společnost Siemens, s.r.o. je do odvolání tohoto souhlasu oprávněna takto pořízené podobizny a záznamy dále šířit a reprodukovat pro své propagační účely (video, internetové stránky, sociální sítě, propagační materiály a podobně).