17. ročník Ceny Wernera von Siemense vyhlášen

Společnost Siemens v rámci své dlouhodobé podpory české vědy a školství a snahy o zintenzivnění dialogu mezi akademickým a soukromým sektorem v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a vzdělávání vyhlašuje ve spolupráci s Akademií věd České republiky nový, již sedmnáctý ročník Ceny Wernera von Siemense.

Werner von Siemens


Již tradičně této soutěži udělili záštitu ministr školství, mládeže a tělovýchovy a ministr průmyslu a obchodu. „Naše soutěž je výjimečná také tím, že přihlášené práce nemusí být pouze z oblastí, ve kterých Siemens podniká. Přihlásit se mohou studenti a vědci ze všech technických a vybraných přírodovědných oblastí. A navíc finanční odměna není nijak účelově vázaná – výherci ji mohou použít na další výzkum, studium, vybavení nebo třeba dovolenou,“ doplňuje generální ředitel společnosti Siemens, Eduard Palíšek.

 
V předchozích šestnácti ročnících Ceny Wernera von Siemense bylo již oceněno 265 studentů, pedagogů a vědců. Formou finančních odměn Siemens podpořil české školství a vědu celkovou částkou dosahující sedmi milionů korun.

  • Šest kategorií pro vysokoškolské studenty a pedagogy a vědecké týmy

  • Letošní novinka: Zvláštní ocenění pro nejlepší absolventskou práci napsanou ženou

  • Celkem 1,2 milionu Kč pro autory vítězných prací a projektů

  • Spolupráce s Akademií věd ČR a 15 univerzitami

  • Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu

  • Termín ukončení podávání přihlášek je 14. října pro kategorie vědeckých prací a 31. října 2014 pro kategorie diplomových a dizertačních prací

Studenti a vědci mohou své práce a projekty přihlašovat na stránkách společnosti Siemens. V letošním ročníku čeká účastníky, tedy lépe řečeno účastnice, jedna novinka – z přihlášených prací, jejichž autorkami jsou ženy, vybere porota pod vedením rektora VUT Brno, prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc., tu nejlepší a její autorka získá finanční odměnu. „Rád jsem přijal záštitu nad nově vzniklým oceněním, které v rámci Ceny Wernera von Siemense podporuje zapojení žen ve vědě a výzkumu. Jsem přesvědčen, že jedním ze základních předpokladů pro rozvoj a úspěšnou budoucnost vědy a výzkumu nejen v ČR, je vytvoření podmínek a zvýšení motivace žen pro práci ve výzkumu a v pedagogických činnostech na vysokých školách“, řekl Petr Štěpánek.

02.09.2014