Close share layer

Share this page on...

Čeká nás společná budoucnost? Společenská odpovědnost a etické podnikání

Jsme společensky odpovědnou českou firmou s mezinárodním zázemím, která svou činností, produkty a službami dlouhodobě podporuje prosperitu a rozvoj České republiky. V České republice vytváříme pracovní příležitosti pro více než 10 tisíc lidí, a patříme tak k největším českým zaměstnavatelům. Jako významný exportér dodáváme do celého světa české výrobky se značkou Siemens. Aktivně se zajímáme se o věci veřejné a vystupujeme jako odpovědný firemní občan. V České republice jsme rádi. Více než 120 let.

Firemní filantropie


Podporujeme kulturní, sportovní a charitativní projekty a zasazujeme se o zvyšování vzdělanosti.


Životní prostředí


Naše výroba i produkty jsou šetrné k životnímu prostředí. Pomáháme světu okolo nás být energeticky efektivní.Etika a transparentní podnikání


Svým příkladem zvyšujeme transparentnost a etickou úroveň českého podnikatelského prostředí.


Sustainability


Sustainability Report 2012