Etika a transparentní podnikání

Od všech našich spolupracovníků vyžadujeme odpovědný a etický přístup. Všichni naši manažeři i řadoví zaměstnanci jsou povinni dodržovat přísné firemní zásady etického podnikání, a to jak uvnitř firmy, tak i ve vztahu ke všem obchodním partnerům a zákazníkům. Aktivně se podílíme na kultivaci českého podnikatelského prostředí. Svým příkladem zvyšujeme jeho transparentnost a etickou úroveň.

Transparentní podnikání


Jsme zakládajícím členem koalice pro transparentní podnikání a spolutvůrci etického kodexu, který upravuje chování podnikatelských subjektů při ucházení se o veřejné zakázky. 

 
 


Corporate Governance (en)


Princip Corporate Governance je prioritou všech rozhodovacích a kontrolních procesů ve společnosti Siemens. Podporuje dlouhodobé vytváření hodnot a posiluje důvěru akcionářů, zákazníků, zaměstnanců i obchodních partnerů.Etické podnikání (Compliance)


Protiprávní a neetické jednání netolerujeme. Vytvořili jsme závazné firemní směrnice, v jejichž rámci musí všichni zaměstnanci na celém světě jednat eticky a v souladu se zákonem. Tyto směrnice tvoří základ naší práce a chování nejen uvnitř společnosti, ale také vůči zákazníkům a partnerům.


Společenská odpovědnost v koncernu Siemens


Společenská odpovědnost pro nás znamená jednat v zájmu budoucích generací – s respektem k ekonomickému rozvoji, životnímu prostředí a společnosti v každé zemi na celém světě.