Firemní filantropie

Close share layer

Share this page on...

Manuál pro firmy i neziskové organizace


Charita

Před sedmi lety byl založen charitativní projekt Siemens Fond pomoci. Jeho cílem je sjednotit veškeré charitativní dary naší společnosti poskytované neziskovým organizacím na území celé České republiky. Za dobu fungování projektu jsme obdrželi 1900 žádostí o příspěvek, odborná komise vybrala 250 projektů. Vybrané projekty jsme podpořili částkou téměř 15 miliónů korun. A nejenom to, v rámci Siemens Fond pomoci jsme se začali věnovat firemnímu dobrovolnictví, bezplatnému školení neziskových organizací a již několik let nakupujeme dárky pro zákazníky Siemens v chráněných dílnách. Siemens Fond pomoci vnikl v červnu 2004 a v roce 2005 se stal vzorovým projektem celosvětového programu Siemens Caring Hands.

V rámci aktivní spolupráce s Klubem firemních dárců - Donator (dnes platforma Byznys pro společnost) jsme se stali jedním ze zakládajících členů skupiny Standard odpovědná firma v České republice a prémiovým členem platformy Byznys pro společnost. Zároveň jsme se zapojili do sítě „Know-how pro lepší svět“, která funguje v roce 2011 v rámci programu Byznys pro společnost k Evropskému roku dobrovolnictví 2011. Síť sdružuje odpovědné firmy, které podporují veřejně prospěšný sektor formou expertního dobrovolnictví.

Dobrovolnictví a individuální dárcovství je také hlavním námětem brožury Jak podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností, kterou společnost Siemens spolu s platformou Byznys pro společnost a dalšími odborníky z řady firem i neziskových organizací připravila na podzim roku 2011. Manuál slouží zejména společnostem, které se zapojováním zaměstnanců teprve začínají, ale může posloužit i firmám, které už mají s podporou dobročinné práce a dárcovstvím zaměstnanců zkušenosti a chtějí svou aktivitu na tomto poli rozšířit. Manuál by měl zároveň inspirovat i neziskové organizace - ukázat jim rozmanité formy spolupráce s firmami a povzbudit je takk navazování užitečných kontaktů s komerčními partnery.