Firemní filantropie

Close share layer

Share this page on...

Vzdělání

Dlouhodobě organizujeme a podporujeme vzdělávací projekty, spolupracujeme se základními, středními i vysokými školami a nejlepším studentům nabízíme pomoc a řadu příležitostí na mezinárodní úrovni.

  • Každoročně udělujeme Cenu Siemens včetně finančního ohodnocení za nejlepší diplomové, doktorandské a výzkumné práce v technických oborech.

  • Ve spolupráci s Českou radiologickou společností každé dva roky udělujeme cenu za nejlepší publikaci v oboru radiologie.

  • Dlouhodobě spolupracujeme s technickými vysokými školami, nejlepší studenti se mohou stát součástí špičkových výzkumných týmů naší firmy.