Jak v roce 2016 pomáhal Siemens Fond pomoci?

V roce 2016 jsme podpořili jedinečné projekty třinácti neziskových organizací. Pojďme se na některé z nich podívat.

Spolku Vítej… jsme pomohli vybudovat „jedlou zahradu“ na pozemcích chráněného bydlení pro dospělé osoby s autismem, která bude následně sloužit k ergoterapii. Klienti spolku budou o zahradu pečovat, sklízet její plody a dále je zpracovávat třeba na marmelády, sirupy nebo sušené ovoce. Za náš příspěvek byla zahrada osázena ovocnými stromy a keři a byly vytvořeny záhony se zeleninou a bylinková zahrádka.

Sdružení Tulipan z Liberce jsme naším darem umožnili nákup zařízení pro lesnické a zahradnické práce, které provádějí jeho zdravotně postižení zaměstnanci. Díky naší podpoře mohli své služby rozšířit a profesionalizovat a nyní pro ně mají lepší a širší uplatnění.

Organizaci Život 90 věnující se péči o seniory jsme pomohli vybavit kavárnu, která je místem pro navazování sociálních kontaktů i pro posezení s příbuznými. Mimo jiné se zde pořádají i kulturní a vzdělávací akce pro klienty organizace i veřejnost. V péči o seniory jsme podpořili také Hospic svatého Lazara, který díky našemu příspěvku pořídil koncentrátor kyslíku EverFlo; ten umožní jejich těžce nemocným a umírajícím pacientům s dýchacími obtížemi, aby své poslední dny prožili co možná nejdůstojněji.

Spolek Nadání a dovednosti se věnuje přípravě dospívajících ze sociálně slabých rodin na jejich budoucí profesní život. Siemens Fond pomoci se rozhodl podpořit jeho nový projekt nazvaný Rozhled, v rámci něhož budou pro účastníky připraveny workshopy, semináře, exkurze do firem i osobní pohovory s personalisty. Cílem bylo namotivovat mladé k hledání stabilního zaměstnání, které jim zajistí lepší budoucnost, což se podle zpětné vazby účastníků opravdu podařilo. Na podpoře dospívajících jsme se podíleli také darem pro Dětský domov Husita, který vybudoval tréninkový byt pro své čerstvě dospělé klienty, kde se mohou naučit základní péči o domácnost a jsou tak lépe připraveni na život.

V průběhu minulého roku jsme přispěli také na realizaci dvou projektů zaměřených na vzdělávání zaměstnanců neziskových organizací. Podpořili jsme kurz paliativní péče pro pečovatele Domácího hospicu Vysočina a další příspěvek pomohl k zaplacení kurzu bazální stimulace pro osobní asistenty dětí a mladých lidí se zdravotním postižením z Centra pro rodinu a sociální péči.

Těsně před koncem roku jsme podpořili ještě nákup pomůcek pro děti sluchovým postižením Centra pro dětský sluch Tamtam, které potom hračky půjčuje rodičům dětí, aby se jejich sluch stimuloval co nejúčinněji. Pod vánoční stromeček jsme podporu nadělili Diecézní charitě v Litoměřicích, která v Jiřetíně pod Jedlovou provozuje Domov sv. Máří Magdalény pro matky samoživitelky.

  • media title1
  • media title2
  • media title3
  • media title4
  • media title5
  • media title6
  • media title7
  • media title8
  • media title9