Digital Industries

Určujeme standardy a vývojové trendy v oblasti automatizace průmyslových procesů. Všem zákazníkům prostřednictvím svých produktů a řešení umožňujeme zvyšovat produktivitu při současné úspoře nákladů. Již delší dobu jsme vedoucím světovým dodavatelem technologií v oblasti automatizace a pohonů a tuto pozici stále posilujeme díky inovacím svých produktů, systémů i komplexních řešení pro všechna průmyslová odvětví. Součástí naší nabídky je také software pro správu celého životního cyklu výrobu a koncept digitální továrny. Dále nabízíme systémová řešení pohonů pro průmyslové technologie, návrh ucelených automatizačních řešení a jeho implementaci do průmyslových provozů. Poskytujeme rovněž špičkový servis na celosvětové úrovni a průběžnou inovaci a modernizaci již dodaných produktů, systémů a řešení podle specifických přání našich zákazníků.

Koncepce plně integrované automatizace (Totally Integrated Automation - TIA) je ve světě ojedinělá. Nabízí  zákazníkům koncepci řízení, která má jednotnou hardwarovou i softwarovou platformu pro libovolnou automatizační úlohu ve všech průmyslových odvětvích, a to jak při výrobě sériových produktů, tak i ve zpracovatelském průmyslu.  Automatizace se týká všech fází výrobního procesu – od logistiky, přes vlastní výrobu, až po řízení podniku.

TIA umožňuje průchodnou a přehlednou horizontální a vertikální integraci všech výrobních procesů. TIA je zárukou flexibility celého řešení, absolutní spolehlivosti a vysoké produktivity. Systém podstatně zkracuje také dobu projektování všech zařízení a jejich uvádění do provozu, zvyšuje efektivitu výrobních procesů a výrazně snižuje celkové náklady na údržbu zařízení po dobu jeho životnosti.