Tools


Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Co je TIA

Koncepce TIA - Totally Integrated Automation (plně integrovaná automatizace) - nabízí řešení s jednotnou hardwarovou i softwarovou základnou pro různé automatizační úlohy ve všech průmyslových odvětvích. Automatizace prochází od výroby až po řízení podniku. TIA umožňuje průchodnou horizontální a vertikální integraci všech výrobních procesů. Zahrnuje řídicí systémy, techniku pohonů, spínací techniku, procesní instrumentaci a v neposlední řadě integrované IT technologie, které v dnešní době hrají stále důležitější úlohu. TIA zaručuje enormní flexibilitu, absolutní spolehlivost a produktivitu. Systém podstatně zkracuje dobu projektování a uvádění do provozu, zvyšuje efektivitu výrobních procesů a výrazně snižuje celkové náklady na údržbu zařízení po dobu jeho životnosti. TIA řídí a vyhodnocuje výrobní procesy, které se pak stávají transparentními a řiditelnými na všech úrovních provozního a podnikového řízení.

Pravidelná měsíční setkání "TIA na dosah" se konají  na několika místech České republiky.

Začátky setkání budou vždy uvedeny v aktuální pozvánce. Po prezentační části bude následovat neformální diskuse spojená s občerstvením.

Více informací najdete zde