Tools


Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Formulář - zasílání informací

Souhlasím se zpracováním osobních údajů společností Siemens, s.r.o.Poučení o ochraně osobních údajů


Poskytovatel údajů dává jejich odesláním společnosti Siemens, s.r.o, se sídlem Siemensova 1, 155 00 Praha 13, ICO – 00268577 (dále jen správce) - souhlas ke zpracování osobních údajů pro marketingové účely výše uvedené společnosti tj. uvádění osobních údajů v propagačních a informačních materiálech v jakékoliv formě, a dále za účelem kontaktu s poskytovatelem údajů a za účelem zasílání obchodních nabídek poskytovateli.


Poskytovatel údajů uděluje souhlas k tomu, aby poskytnuté osobní údaje byly zpracovány i prostřednictvím třetích osob pověřených správcem. Správce tímto informuje každou osobu, která poskytla své osobní údaje ke zpracování, o jejích právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo přístupu k těmto údajům a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §11 a § 21 zákona, zejména právu požádat správce o vysvětlení ke způsobu zpracování osobních údajů poskytovatele údajů, právu požadovat aby správce provedl blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.


Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv písemnou formou na adrese sídla správce odvolán.


* Povinné pole