Tools


Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

TIA na dosah květen 2018

Nové možnosti řízení elektrických pohonů

Základní informace

Květnový seminář bude zaměřen na řízení elektrických pohonů (motion control) z řídicího systému SIMATIC S7-1500. Představíme vám inovované softwarové nástroje pro nastavení a programování elektrických pohonů. Ukážeme si, jak realizovat řízení pohonů přes technologické objekty, ale také přes integrovanou knihovnu DriveLib.

Věnovat se budeme také řízení pohybu v řídicím systému SIMATIC S7-1500 T-CPU integrovaného do inženýrského prostředí TIA Portal. A předvedeme také jednoduché polohovací úlohy pomocí řídicího systému SIMATIC S7-1500 a měniče SINAMICS V90.

Těšíme se na setkání s vámi.

Program

09:00–12:30

Novinky pro softwarový nástroj Startdrive V15

Zprovoznění měničů SNAMICS S120 pomocí nástroje Startdrive V15

Představení nových měničů SINAMICS S210

Práce s webserverem u měničů SINAMICS S210

Uvedení do provozu měničů SINAMICS S210 v prostředí TIA Portal V15

Kinematické funkce systému SIMATIC S7-1500T

Modul Smart Access a vzdálené nastavení měniče SINAMICS G120

Závěr a společný oběd


Termíny a místa konání prezentací