Tools


Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

TIA na dosah říjen 2017

Řízení robotů pomocí Simatic PLC a nové trendy v automatizaci

Základní informace

Hlavním tématem říjnového semináře bude praktická ukázka řízení robota programovatelným automatem SIMATIC S7-1500 s CPU 1516F-3 PN/DP. Ukážeme vám, jak jednoduchá je jeho integrace do řídicího systému SIMATIC díky využití knihovny KUKA.PLC mxAutomation, která poskytuje veškeré potřebné funkční bloky. Programování a nastavování parametrů se provádí ve vývojovém prostředí TIA Portal. Komunikace mezi řídicím systémem SIMATIC S7-1500 a robotem probíhá přes síť PROFINET a k ovládání celé technologie i robota samotného se využívá jediný terminál - HMI panel SIMATIC KTP900F Mobile.

Těšíme se na setkání s vámi.

Program

Registrace

Novinky v oblasti řídicí techniky Siemens

  • Aktuální nabídka systémů SIMATIC S7-1500, periferie SIMATIC ET 200SP a ET 200MP

  • Nové funkce a možnosti prostředí TIA Portal

Přehled automatizačních řešení KUKA Robotics

Praktické ukázky řízení robota programovatelným automatem SIMATIC S7-1500

  • Ovládání robota prostřednictvím HMI panelu SIMATIC KTP900F Mobile

  • Prezentace řešení a způsobů provedení v prostředí TIA Portal V14 SP1

Praktické využití operátorských panelů

  • Přehled aktuální nabídky HMI panelů Siemens se zaměřením na mobilní panely

  • Příklady využití nástrojů SIMATIC ProDiag a TIA Portal Openness

Závěr a společný oběd

Termíny a místa konání prezentací