Nebezpečný odpad - dekontaminace

Jak vyzrát na likvidaci infekčního odpadu

Jak ekologicky a také ekonomicky vyřešit problém s likvidací neustále narůstajícího množství infekčního odpadu? Řešení je prosté: rozdrtit na prášek a dekontaminovat. Představujeme Vám zařízení zvané Converter, které je dokonce tak výhodné, že se i samo zaplatí.

Z použitého materiálu palivo

Společnost Siemens nabízí zdravotnickým zařízením unikátní řešení, které dokáže do značné míry tyto náklady eliminovat. Existuje totiž ještě jedna možnost, a to pomocí zařízení zvaného Converter, které dokáže přeměnit infekční, případně i komunální odpad na palivo s výhřevností hnědého uhlí.

Converter funguje jako jednokomorový drtič, v němž se odpad rozemele na drobné neidentifikovatelné částečky, které se poté zahřejí na teplotu až 151 °C a následně ochladí a vyskladní. Díky této technologii je zaručena celková výsledná sterilita odpadu bez ohledu na to, jaká byla původní úroveň mikrobiologické kontaminace.

Součástí procesu je zvýšení teploty uvnitř přístroje, přesto však není zapotřebí přímý zdroj tepla. Místo toho je teplo tvořeno převodem mechanické energie na energii tepelnou během zpracování. Konečný odpadní produkt, který vypadá jako obyčejný prach z vysavače, je kompletně sterilní, suchý, bez zápachu a bez ostrých komponentů. Converter navíc rozdrcením zmenší objem původního infekčního odpadu až o 70% a díky procesu dehydratace redukuje původní hmotnost odpadu téměř o třetinu.

Ekologicky, efektivně a ekonomicky

Společnost Siemens dokáže díky svému komplexnímu přístupu navrhnout toto zařízení dle individuálních potřeb každého zdravotnického zařízení, provést instalaci a následně také zajistit využití výstupního produktu.

Navíc může být využito i odpadní teplo, které během provozu zařízení vzniká, například pro předehřev teplé užitkové vody. Know-how společnosti Siemens nejen v oblasti zdravotnictví, ale i v oblasti Building Technologies umí zajistit úplnou integraci zařízení do provozu zdravotnických objektů tak, aby mohly být maximálně využity všechny jeho výhody. A poradit může i se způsobem financování. Pokud nemá zákazník dostatek peněz na pořízení Converteru, společnost Siemens dokáže zajistit financování celé investice a její následné splácení ze vzniklých úspor.