Close share layer

Share this page on...

O EPC

Řešení společnosti Siemens zaručují úsporu energie po celou dobu trvání smlouvy. Úspory můžete ihned využít na financování projektů Vaší společnosti či podniku. To podtrhuje náš závazek zvýšit efektivitu fungování Vaší budovy.

Kontaktní osoba

Lenka Navrátilová 

Týmová asistentka pro úsek energetických služeb

Tel.: +420 233 033 510
Tel.: +420 702 207 479

 epc.cz@siemens.com

40 % celosvětové spotřeby energie připadá na budovy

Snižování energetické náročnosti metodou EPC

Projekt energetických úspor, tzv. Energy Performance Contracting (EPC ) je komplexní řešení pro energetickou a provozní efektivitu budov s garantovaným výsledkem.


Performance Contracting nabízí řešení pro:

 • modernizaci technického zařízení budov,

 • snížení nákladů na spotřebu energie,

 • zvýšení spolehlivosti,

 • zvýšení hodnoty majetku

 • snížení znečištění životního prostředí,

 • minimalizaci investičních rizik,

 • zabezpečení financování modernizace budov,

 • garanci dlouhodobé efektivity provozu

V rámci projektu EPC dodavatel zabezpečí:

 • analýzu současného stavu objektů

 • návrh modernizačních a provozních opatření vedoucích ke zvýšení energetické hospodárnosti v souladu s potřebami zákazníka (jaký komfort, finanční objem investice a návratnost se očekává)

 • projekt realizace

 • dodavatelský systém

 • projektový management

 • uvedení do provozu

 • servis a energetický management – dosahování energetických úspor během trvání smlovy


 


Model financování a dosahovaných úspor

Od počátku realizace úsporných opatření až do konce projektu jsou veškerá realizovaná opatření financována na základě dosažených úspor.

Garance úspor znamená, že v případě nedosažení smluvně zaručených úspor je dodavatel povinnen uhradit rozdíl mezi dosaženou úsporou a smluvně sjednanou garantovanou úsporou ve výši aktuálních cen. Ekonomický výsledek projektu je tak pro zákazníka naprosto předvídatelný.


Projekty řešené metodou EPC lze realizovat jak v privátním, tak ve veřejném sektoru a jsou vhodné pro subjekty, jejichž náklady na energie zpravidla převyšují 1,5 mil. Kč za rok, a pro následující oblasti:

Státní správa

 • školství

 • zdravotnictví

 • kultura a sport

 • administrativa

 • obrana a silové složky

Samospráva

 • školství

 • sociální služby

 • kultura a sport

 • administrativa

Služby

 • obchodní centra a komerční objekty

 • lázně

Podniková sféra

 • průmyslové, zemědělské a potravinářské podniky