Elektrická zabezpečovací signalizace – GUARTO CS6

Multifunkční bezpečnostní systém GUARTO CS6

 • Systém EZS s možností integrace doplňkových funkcí kontroly vstupu, detekce požáru a signalizace technických poplachů

 • Výběr z několika variant ústředny a modulární výstavba systému umožňuje jeho efektivní přizpůsobení potřebám zákazníka

 • Přístup k ovládání systému lze kromě zadání číselného kódu vázat také na použití klíče a nebo identifikační karty

 • Snadné ovládání pomocí srozumitelně označených funkčních tlačítek a vysvětlujících textů

 • Možnost připojení k nadstavbovému systému
   
   

Vlastnosti

 • Jádro systému tvoří ústředna CC61x, jejíž vlastnosti vymezují kapacitu systému a také možný počet sběrnic M-bus a LON/CerCom-bus.

 • Ústředna CC 611 s kapacitou až 500 zón umožňuje připojit až 4 M-busy, LON/CerCom-bus a kontrolu vstupu až pro 12 dveří.

 • Ústředna CC 612 s kapacitou až 500 zón umožňuje připojit až 4 M-busy.

 • Ústředna CC 613 umožňuje připojit LON/CerCom-bus pouze pro účely kontroly vstupu až pro 12 dveří.

 • Ústředna CC 614 s kapacitou až 32 zón umožňuje připojit 1 M-bus, LON/CerCom-bus a kontrolu vstupu až pro 12 dveří.

 • Ústředna CC 615 s kapacitou až 32 zón umožňuje připojit 1 M-bus.

 • Ústředna CC 616 s kapacitou až 32 zón umožňuje připojit 1 M-bus a LON/CerCom-bus.

 • Délka každé datové a napájecí sběrnice M-bus a LON/CerCom-bus může být z hlediska datové komunikace až kolem 1000m, volná topologie vedení je v obou případech možná (při volné topologii je však celková délka LON/CerCom-busu omezena na 500m).

 • Pomocí jedné sběrnice M-bus lze k ústředně připojit až 25 adresovacích členů (expanderů) ADI4-M nebo až 4 klávesnice CT6-M, přitom každá klávesnice zabírá místo jednoho expanderu.

 • Expandery ADI4-M jsou 4-vstupové, umožňující připojit dvojitě vyváženými smyčkami všechny druhy standardních detektorů EZS.

 • Počet klávesnic a expanderů na M-busu lze v případě potřeby doplnit detektory s vestavným adresovacím členem ADI4-I až na maximální povolený počet 40 adres.

 • V systémech s více než 1 M-busem je vhodné pro napájení 2. až 4. M-busu použít systémový přídavný zdroj.

 • Sběrnice LON/CerCom-bus umožňuje připojit až 32 klávesnic CT6C, až 12 speciálních modulů kontroly vstupu a nadstavbový systém.