Elektrická zabezpečovací signalizace – SINTONY

Multifunkční bezpečnostní systém s možností audiovizuálního ověřování poplachů a použití bezdrátových detektorů EZS

 • Systém EZS s možností integrace doplňkových funkcí kontroly vstupu, signalizace technických poplachů a audiovizuálního ověřování poplachů

 • Možnost použití speciálních bezdrátových detektorů a ovladačů řady SiRoute

 • Výběr ze tří variant ústředny a modulární výstavba systému umožňuje efektivní přizpůsobení potřebám zákazníka

 • Snadná a přehledná obsluha i v objektech s několika uživateli s různými provozními režimy

 •  Individuální konfigurace vstupů podle typu připojeného obvodu (detekční smyčky)

 • Možnost připojení k nadstavbovému systému
   
   

Vlastnosti

 • Jádro systému tvoří ústředna SINTONY SIxx1, která svými technickými vlastnostmi vymezuje jeho kapacitu.

 • Systém s ústřednou SI 121 monitoruje až 22 zón (vstupů).

 • Systém s ústřednou SI 221 monitoruje až 48 zón (vstupů).

 • Systém s ústřednou SI 411 monitoruje až 464 zón (vstupů).

 • Hlavním komunikačním kanálem je datová a napájecí sběrnice E-bus, jejíž délka bez použití oddělovače/opakovače může být u přímého vedení až 500 m, s použitím oddělovače/opakovače lze celkovou délku sběrnice prodloužit až na 1000 m. V případě rozvětvení E-busu na výstupu ústředny (nebo na výstupu oddělovače/opakovače) do několika přímých větví, nesmí součet délek těchto větví překročit 1000 m.

 • Pomocí sběrnice E-bus se k ústředně připojují klávesnice, expandery, systémové přídavné zdroje i speciální moduly pro další zvýšení kapacity, prostorového dosahu systému nebo komfortu ovládání (oddělovače/opakovače, hradlové centrály, interface kontroly vstupu).

 • Dalšími komunikačními prostředky pro audiovizuální ověřování poplachu jsou sběrnice audio-bus a video-bus s délkami do 200 m. Tyto sběrnice společně s E-busem umožňují připojit zařízení zvukového, vizuálního nebo audiovizuálního ověřování poplachu.

 • Expandery pro připojení standardních detektorů EZS nebo jiných zařízení jsou čtyřvstupové, vlastnosti jednotlivývch vstupů lze konfigurovat.

 • S bezdrátovými detektory SiRoute systém komunikuje prostřednictvím radiových expanderů.