Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrická požární signalizace – ASD hlásiče Siemens FDA221, FDA241

Nová aktivní nasávací komora detekce kouře elektrické požární signalizace

Řada hlásičů FDA241/221 je určena pro velmi rychlé varování před požárem. Pro detekci kouře využívají dvě vlnové délky (modrá & infračervená) a lze je nasadit do malých až středně velkých prostor klíčových pro zachování provozu, a to až do ve-likosti 800 m2 (FDA241) nebo 500 m2 (FDA221).

Vlastnosti

 • Patentovaná technologie

 • Kompatibilní s hlásičovými linkami Siemens FDnet/C-NET (modul FDCC221S)oký rozsah aplikací

 • Pokročilá optická detekce s duální vlnovou délkou (modrá & infračervená)

 • Lze nakonfigurovat přes USB port jako samostatný hlásič nebo přes ústřednu, je-li hlásič umístěn na hlásičové lince na modulu FDCC221S

 • Snadná instalace a uvedení do provozu

 • Rychlá detekce širokého spektra velikostí částic šířených vzduchem

 • Softwarový nástroj Asyst pro snadný návrh nasávacího potrubí

 • Programovatelné poplachové úrovně

 • Unikátní design komory udržuje čistou detekční optiku

 • Přední panel přehledně zobrazuje informace o aktuálním stavu

 • Přednastavení hustoty kouře

 • Přednastavení rychlosti proudění vzduchu

 • Snadná přístupnost pro servis v místě instalace

 • Záznam událostí do paměti

 • Možnost offline/online konfigurace

 • FDA241 pokryje až 800 m2

 • FDA221 pokryje až 500 m2

 • Výstup 4-20mA

 • Funkce čištění profukem (FDA241)

 • Možnost aktualizace firmware v místě instalace

 • Pro napájení hlásiče je použit napájecí zdroj schválený dle ČSN EN 54-4

 • Nízké náklady na instalaci a údržbu

 • Programování přes ústřednu EPS (nutné použít volitelný modul FDCC221S)

 • Provoz „přímo z krabice“

 • Upozornění při 33% úrovně kouře pro požární poplach

 • Zobrazení úrovně kouře pomocí 10-ti místné stupnice

Aplikace

 • ASD hlásiče FDA221 a FDA241 jsou používány v případech, kdy se vyskytují podmínky bránící využití standardní detekce požáru nebo které její nasazení vylučují:

 • Nepříznivé podmínky prostředí instalace jako jsou prach, vlhkost, extrémní chlad, vysoké napětí, apod., které neumožňují nasazení standardních hlásičů požáru

 • Vysoké haly a místnosti s intenzivní výměnou vzduchu (např. klimatizace) vykazující vysoký stupeň naředění kouře a následné zpoždění vyhlášení požárního poplachu

 • Výjimečně citlivé objekty a objekty s vysokou koncentrací cenného majetku (serverovny, ústředny, operační centra apod.) vyžadující obzvláště rychlý zásah

 • Výrobní závody s nepřetržitou pracovní dobou, kde nelze provádět požadovanou údržbu požární signalizace instalované ve výrobě

 • Obtížný nebo nemožný přístup do dutých prostor nebo vertikálních vedení

 • V kulturních nebo architektonicky cenných objektech, kde je požadována "neviditelná" detekce požáru


Výhody

 • Systém lze snadno navrhnout podle podmínek v místě instalace pomocí programu Asyst

 • Možnost volby nejvhodnějšího místa instalace detekční jednotky s ohledem na provozování a údržbu systému EPS

 • Funkce automatického načtení nominálních hodnot proudění vzduchu a čistého vzduchu 

 • Velmi citlivá detekce až 0,03%/m

 • Rozpoznání čáteček prachu a kouře zajišťující potlačení výskytu falešných poplachů

 • Jednoduché uvedení do provozu

 • Snadný servis a údržba