Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrická požární signalizace – Hlásič FDOOT241-A9-Ex

Kombinovaný hlásič FDOOT241-A9-Ex elektrické požární signalizace Sinteso

Jiskrově bezpečný kombinovaný hlásič požáru vyhodnocující signály pomocí dvojnásobné optickokouřové detekce a redundantní dvousenzorové detekce teploty určený pro prostředí s nebezpečím výskytu hořlavých plynů a par

Vlastnosti

 • Zpracování signálu pomocí ASAtechnologyTM

 • Hlásič se dvěma protokoly (kolektivní/FDnet-Ex)

 • Chování detekce řízené událostí

 • Včasná a spolehlivá detekce vznikajících požárů

 • Vysoká imunita vůči klamným příznakům požáru

 • Vhodný pro rychlost vzduchu 1… 20 m/s

 • Díky možnosti programování je připraven pro budoucí změnu požadavků

 • Komunikace prostřednictvím FDnet-Ex (individuální adresace)

 • Automatické přiřazení adresy během zprovozňování

Aplikace

 • jiskrově bezpečný hlásič (Ex ia IIC T4 Ga) pro prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par 

 • pro včasnou detekci požárů s výskytem plamenů pevných a kapalných látek a doutnajících požárů

 • pro včasnou a spolehlivou detekci požárů v prostředích s výskytem rušení

 • lze použít buď jako adresovatelný nebo kolektivní


Výhody

 • odolný vůči vlivům prostředí a rušení jako jsou prach, vlákna, hmyz, vlhkost, extrémní teploty, elektromagnetické rušení, korozivní páry, vibrace, syntetické aerosoly a atypické příznaky požáru

 • odolný vůči nárazům, ochrana proti sabotáži

 • zpracování signálu pomocí ASAtechnologyTM ('Advanced Signal Analysis')

 • chování hlásiče podle času a provozního režimu (S obsluhou / Bez obsluhy)

 • vysoká imunita vůči silové elektronice

 • chráněná elektronika, vysoce kvalitní komponenty

 • sofistikované hlídání senzoru a elektroniky

 • redundantní, vysoce kvalitní systém senzoru

 • vestavěný poplachový indikátor (AI) viditelný pod úhlem 360°