Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrická požární signalizace – Linkový adaptér FDCL221-Ex

Linkový adaptér řady Sinteso elektrické požární signalizace AlgoRex a Sinteso pro vytvoření odbočky z hlásičové linky FDnet do prostředí SNV

Linkový adaptér FDCL221-Ex řady Sinteso slouží pro vytvoření odbočky z hlásičové linky FDnet do prostředí s nebezpečím výbuchu a pro galvanické oddělení části systému v normálním prostředí a v prostředí SNV. Je určen pro systém elektrické požární signalizace AlgoRex nebo Sinteso.

Vlastnosti

 • elektrické oddělení části linky FDnet/C-NET v prostředí s nebezpečím výbuchu a části ve standardním prostředí

 • použití na otevřené lince nebo na smyčce

 • indikátor stavu/indikátor provozu se dvěma LED diodami

 • MC link připojení

 • možnost vestavby do ústředen EPS nebo do krabice FDCH222

 • Možnosti monáže:

 • adaptér lze instalovat do krabice FDCH222 nebo na U-lištu TS35 do ústředny EPS FC20xx nebo FC72x 

Aplikace

 • linkový adaptér se využívá v případech nasazení prvků pro prostředí s nebezpečím výbuchu a odděluje prostředí s nebezpečím výbuchu od standardního prostředí

 • linkový adaptér nesmí být instalován v prostředí s nebezpečím výbuchu

 • pro provoz zařízení na linkách FDnet-Ex/C-NET-Ex postačuje použít jen linkový adaptér; pro kolektivní linky je třeba ještě použít bezpečnostní bariéry (SB2, SB3)

 • pro náhradu stávajících kolektivních systémů EPS na adresné systémy EPS Sinteso a Cerberus PRO


Výhody

 • linkový adaptér elektricky odděluje část v prostředí s nebezpečím výbuchu a část ve standardním prostředí

 • kryt nemusí být propojen s lokálním uzemněním

 • linkový adaptér omezuje proud a napětí do prostředí s nebezpečím výbuchu a rovněž odděluje otevřenou linku vedenou do prostředí s nebezpečím výbuchu

 • potřebné napájení pro linkový adaptér je odebíráno z hlásičové linky FDnet/C-NET. Není třeba používat externí napájecí zdrojbelů

 • provoz je možný na hlásičové lince FDnet/C-NET nebo na otevřené lince; proto není k dispozici funkce oddělovače pro část mimo nebezpečí výbuchu

 • komunikace prostřednictvím hlásičové linky FDNet (individuální adresace)

 • linkový adaptér má dvě připojení pro hlásičové linky (FDnet/C-NET) v prostoru bez nebezpečí výbuchu a jednu hlásičovou linku (FDnet-Ex/C-NET-Ex) v prostoru s nebezpečím výbuchu

 • dvě LED diody pro zobrazení provozního stavu a poruch, a pro lokalizaci zařízení

 • adaptér lze rovněž instalovat na U-lištu TS35 do ústředny EPS FC20xx nebo FC72x, či do k tomuto účelu určené krabice FDCH222