Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrická požární signalizace – Tlačítkový hlásič FDM223-Ex

Jiskrově bezpečný tlačítkový hlásič řady Sinteso elektrické požární signalizace AlgoRex a Sinteso

Jiskrově bezpečný tlačítkový hlásič Sinteso FDM223-Ex slouží k ručnímu vyhlášení požárního polachu v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par a prachu.  Hlásič využívá nepřímou aktivaci - pro spuštění požárního poplachu je nutné rozbít sklíčko a stisknout tlačítko.

Vlastnosti

 • jiskrově bezpečný adresovatelný tlačítkový hlásič pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par (Ex ia IIC T4 Ga) a prachu (Ex ia IIIB T135 °C Da)

 • pro systémy požární signalizace Sinteso FS20 a Cerberus PRO FS720; komunikace protokolem FDnet-Ex/C-NET-Ex (individuální adresace)

 • nepřímá aktivace - pro spuštění požárního poplachu je nutné rozbít sklíčko a stisknout tlačítko

 • dvoužilová instalace

 • jako příslušenství možno použít ochranný kryt sklíčka DMZ1197-AC

Aplikace

 • tlačítkové hlásiče se instalují na dobře viditelných místech podél chráněných únikových cest, na chodbách a schodištích

 • pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par (Ex ia IIC T4 Ga) a prachu (Ex ia IIIB T135 °C Da)


Výhody

 • individuální adresace

 • chráněná elektronika

 • vestavěný indikátor aktivace

 • jednoduchá, dvoužilová instalace

 • moderní design

 • ekologicky šetrné, recyklovatelné materiály