Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrická požární signalizace – ASD hlásiče Titanus ProSens, TopSens

Aktivní nasávací komora detekce kouře elektrické požární signalizace

Aktivní nasávací komory Titanus ProSens a TopSens jsou určeny k detekci kouře v obtížně přístupných prostorách nebo ve skříních s elektronickým zařízením a elektrickým vybavením. Detekce je zajištěna speciálním detektorem využívajícím pro optickou detekci kouře vysokovýkonovou LED diodu, ke kterému je vorek vzduchu ze střeženého prostoru dopravován pomocí integrovaného ventilátoru a připojeného vzorkovacího potrubí s nasávacími otvory.

Vlastnosti

 • Vysoce citlivá, včasná detekce požáru

 • Vhodné řešení pro široký rozsah aplikací

 • Pro prostorovou a předmětovou ochranu

 • Vybaven jedním nebo dvěma detekčními moduly

 • Řada detekčních modulů s různou citlivostí

 • Požární poplach při max. 0,8% obsc./m

 • Požární poplach při max. 0,25% obsc./m

 • Požární poplach při max. 0,05% obsc./m

 • Citlivost každého detekčního modulu může být měněna

 • Jeden požární poplach na každý detekční modul (pouze Titanus ProSens)

 • Monitorování zlomení vzorkovacího potrubí nebo ucpání nasávacích otvorů
   

 • Dodatečné vlastnosti hlásiče Titanus TopSens:

 • Tři poplachy na detekční modul

 • Požární poplach při např. 0,25% obsc./m

 • Akce při 66% úrovně kouře pro požární poplach

 • Upozornění při 33% úrovně kouře pro požární poplach

 • Zobrazení úrovně kouře pomocí 10-ti místné stupnice

Aplikace

 • Hlásiče Titanus ProSens a TopSens jsou používány v případech, kdy se vyskytují podmínky bránící využití standardní detekce požáru nebo které její nasazení vylučují:

 • Nepříznivé podmínky prostředí instalace jako jsou prach, vlhkost, extrémní chlad, vysoké napětí, apod., které neumožňují nasazení standardních hlásičů požáru

 • Vysoké haly a místnosti s intenzivní výměnou vzduchu (např. klimatizace) vykazující vysoký stupeň naředění kouře a následné zpoždění vyhlášení požárního poplachu

 • Výjimečně citlivé objekty a objekty s vysokou koncentrací cenného majetku (serverovny, ústředny, operační centra apod.) vyžadující obzvláště rychlý zásah

 • Výrobní závody s nepřetržitou pracovní dobou, kde nelze provádět požadovanou údržbu požární signalizace instalované ve výrobě

 • Obtížný nebo nemožný přístup do dutých prostor nebo vertikálních vedení

 • V kulturních nebo architektonicky cenných objektech, kde je požadována "neviditelná" detekce požáru


Výhody

 • Systém lze snadno navrhnout podle podmínek v místě instalace volbou jednoho ze tří detektorů s různou citlivostí

 • Možnost volby nejvhodnějšího místa instalace detekční jednotky s ohledem na provozování a údržbu systému EPS

 • Model TopSens je vybaven pro monitorování a rychlou identifikaci události vestavěným displejem, který analogově zobrazuje naměřenou úrověň kouře a souběžně s ním umístěné signalizace dosažení jedné ze tří úrovní nebezpečí

 • Velmi citlivá detekce až 0,05%/m

 • Mikroprocesorem řízený program self-learningu

 • Jednoduché uvedení do provozu

 • Snadný servis a údržba