Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrická požární signalizace – Bezdrátová EPS FDCW221, DOW1171, SMF6120, SMF121

Bezdrátový opticko-kouřový hlásič a tlačítkový hlásič s komunikačními rozhraními

Bezdrátový optickokouřový hlásič DOW1171 a bezdrátové rozhraní SMF6120 tlačítkového hlásiče SMF121 komunikují pomocí radiového signálu v pásmu 868 - 870MHz s rozhraním FDCW221, které je připojeno na hlásičové lince Sinteso FDnet.

Vlastnosti

 • Úplná integrace do systému elektrické požární signalizace FS20

 • Společný provoz drátových a bezdrátových hlásičů

 • Vysoká spolehlivost přenosu

 • Automatické určení optimálních základních a záložních přenosových kanálů

 • Automatické přepnutí kanálu (až na 4 alternativní kanály) v případě zarušení přenosu

 • Obousměrná výměna dat v pásmu SRD (Short Range Devices)

 • 2 vestavěné antény

 • Selhání komunikace je rozpoznáno do max. 100 s, poplachy a přerušení radiového spojení budou okamžitě přeneseny

 • Individuální adresace hlásičů pro snadnou identifikaci lokality události

 • Provoz až 16 bezdrátových rozhraní ve vzájemném dosahu přenosu

 • Ke každému bezdrátovému rozhraní lze připojit až 30 bezdrátových hlásičů (kouřových hlásičů a tlačítkových hlásičů)

 • Ke každému bezdrátovému rozhraní lze připojit až 2 paralelní indikátory poplachu

 • Malá spotřeba proudu, dlouhá životnost baterií (déle jak 5 let)

Aplikace

 • Prvky bezdrátové elektrické požární signalizace lze využít v místech, kde je možné vzhledem k použité konstrukci, z estetických důvodů nebo pro zachování architektonického vzhledu prostoru pouze omezeně realizovat kabelové rozvody.

 • Bezdrátovým přenosem odpadá nutnost instalace skrytých nebo povrchových kabelových rozvodů; tato skutečnost je obzvláště zajímavá pro muzea, kostely, apod.

 • Při změnách dispozic nebo rozšíření budovy je možné snadno a bez velkých investic měnit pozice kouřových a tlačítkových hlásičů.
   

 • Typické příklady použití:

 • Místnosti s velkou historickou hodnotou, např. muzea, kostely, knihovny

 • Prostory umožňující pouze krátkodobé přerušení provozu pro instalaci, např. hotelové pokoje, kanceláře vedoucích pracovníků, kongresové haly

 • Rozšíření stávajících systémů s minimálním náročností na realizaci kabeláže a instalaci, např. průmyslové prostory se změnou způsobu využití, kanceláře při změně dispozice jednotlivých místností


Výhody

 • Možnost kombinace standardních a bezdrátových hlásičů na jedné lince Sinteso FDnet

 • Kvalitní technické zajištění bezdrátové komunikace

 • Realizace EPS bez nutnosti rozvodu linkového vedení ke každému hlásiči a přerušení provozu

 • Nízká provozní spotřeba bezdrátových hlásičů garantuje životnost lithiové baterie min. 5 let