Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrická požární signalizace – Hlásič FDOOTC241

Kombinovaný hlásič FDOOTC241 elektrické požární signalizace Sinteso

Kombinovaný hlásič požáru vyhodnocující signály pomocí dvojnásobné optickokouřové detekce, redundantní dvousenzorové detekce teploty a detekce výskytu CO

Vlastnosti

 • Zpracování signálu pomocí ASAtechnologyTM

 • Chování detekce řízené událostí

 • Analýza tří kritérií - kouře, teploty a plynu

 • Velmi rychlá reakce na všechny požáry produkující oxid uhelnatý (CO)

 • Včasná a spolehlivá detekce vznikajících požárů

 • Vysoká imunita vůči klamným příznakům požáru

 • Vhodný pro rychlost vzduchu 1… 20 m/s

 • Separátní detekce velmi toxického CO

 • Možnost splnit budoucí požadavky díky možnosti naprogramování

 • Komunikace po hlásičové lince FDnet

 • Použity ekologické materiály

Aplikace

 • pro velmi včasnou detekci doutnajících požárů generujících oxid uhelnatý (CO) (např. požár matrací v ústavu)

 • pro velmi včasnou a spolehlivou detekci požáru v prostředí s rušivými vlivy


Výhody

 • odolný vůči vlivům prostředí a rušení jako jsou prach, vlákna, hmyz, vlhkost, extrémní teploty, elektromagnetické rušení, korozivní páry, vibrace, syntetické aerosoly a atypické příznaky požáru

 • necitlivý na úder, ochrana proti sabotáži

 • zpracování signálu pomocí ASAtechnologyTM ('Advanced Signal Analysis')

 • chování hlásiče podle času a provozního režimu (S obsluhou / Bez obsluhy)

 • vysoká imunita vůči silové elektronice

 • chráněná elektronika, vysoce kvalitní komponenty

 • sofistikované hlídání senzoru a elektroniky

 • redundantní, vysoce kvalitní systém senzoru

 • vestavěný poplachový indikátor (AI) viditelný pod úhlem 360°

 • integrovaný oddělovač linky