Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrická požární signalizace – Hlásiče do SNV DO1100-EX, DT1100-EX

Kolektivní jiskrově bezpečné hlásiče elektrické požární signalizace AlgoRex

Kolektivní jiskrově bezpečné hlásiče elektrické požární signalizace AlgoRex jsou určené do prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - zóny 1 a 2. K ústředně se připojují pomocí kolektivní linky přes modul DC1192 (galvanické oddělení) a ochrannou Zenerovu bariéru SB3.

Vlastnosti

 • DO1101A-Ex:

 • včasná detekce proti požárům s výskytem plamene a vývinem kouře a doutnajících požárů v prostředí s nabezpečím výbuchu hořlavých plynů a par (zónách 1 a 2)

 • detekce založena na principu rozptylu světla

 • stejná reakce na různé typy požárů

 • nový optoelektronický senzor

 • vysoká odolnost proti zaprášení a teplotním výkyvům

 • vestavěný indikátor aktivity

 • DT1101A-Ex a DT1102A-Ex:

 • určeny pro nasazení v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par (zónách 1 a 2), kde lze v případě požáru očekávat rychlý nárůst teploty nebo v prostorách, kde nelze použít DO1101A-Ex

 • reakce imunní vůči klamným vlivům prostředí instalace - rychlým a pomalým změnám teploty

 • aktivace dosažení prahové teploty pomocí kvalitního tepelného senzoru

 • DT1101A-Ex pro prostředí s max. teplotou do +50 °C

 • DT1102A-Ex pro prostředí s max. teplotou do +70°C

 • vestavěný indikátor aktivity

Aplikace

 • detekce požárů v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - zóna 1 a 2


Výhody

 • vysoká spolehlivost a stabilita

 • vysoká odolnost proti elektromagnetickému rušení, vlhkosti a korozi

 • ekologicky nezávadné, bezhalogenové materiály

 • hlásiče neobsahují zdroje radioktivního záření - snadná likvidace