Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrická požární signalizace – Hlásiče do SNV DO1150-EX, DT1150-EX

Interaktivní jiskrově bezpečné hlásiče elektrické požární signalizace AlgoRex

Interaktivní jiskrově bezpečné hlásiče elektrické požární signalizace AlgoRex se používají pro detekci požárů v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - zónách 1 a 2. K ústředně se připojují pomocí otevřené interaktivní linky přes Zenerovu bariéru SB3.

Vlastnosti

 • DOT1151A-Ex:

 • hlásič určený pro včasnou detekci požárů s výskytem plamene včetně pevných látek a kapalin a doutnajících požárů v prostředích s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - zónách 1 a 2

 • díky multikriteriálnímu senzoru je zajištěna spolehlivá reakce na všechny typy požárů

 • dynamická analýza signálů od jednotlivých senzorů - Kouř a Teplo

 • v hlásiči je k vyhodnocení požáru použita fuzzy logika a neurální síť

 • změna detekčních vlastností hlásiče se provádí změnou algoritmu z ústředny

 • mimořádná provozní spolehlivost

 • DT1151A-Ex:

 • hlásič určený pro zabezpečení místností a instalovaného vybavení v prosředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par (zóna 1 a 2), kde se v případě požáru dá očekávat nárůst teploty nebo tam, kde není možné použít jiný hlásič

 • spolehlivá teplotní detekce v případě náročných aplikací

 • volitelné, standardizované katogorie detekčních parametrů, které lze měnit z ústředny

 • detekce imunní vůči klamným vlivům prostředí instalace, zejména rychlému a pomalému nárůstu teploty

 • aktivace poplachu při dosažení příslušné prahové úrovně je zajištěna kvalitním tepelným senzorem

 • monitorovaná plná funkčnost senzorů

Aplikace

 • požární signalizace v prostředích s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - zóna 1 a 2

 • v případě požadavku na adresovatelný systém EPS

 • aplikace s častým výskytem klamných vlivů prostředí instalace a rizikem vyhlášení falešného poplachu


Výhody

 • detekční algoritmy pro jednotlivé typy aplikací ukládané do mikroprocesoru hlásiče

 • integrované diagnostické algoritmy pro automatické samotestování

 • bezkonkurenční imunita vůči klamným vlivům prostředí instalace vede k výraznému snížení výskytu falešných poplachů

 • vysoká odolnost vůči elektromagnetickému rušení, vlhkosti a korozi

 • použitý materiál je bezhalogenový, ekologicky nezávadný

 • hlásiče neobsahují zdroj radiačního záření - snadná likvidace