Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrická požární signalizace – Hlásiče EPS Sinteso C-LINE

Nové hlásiče elektrické požární signalizace AlgoRex a Sinteso - řada Sinteso C-LINE

Automatické hlásiče požáru Sinteso C-LINE se instalují na stropy místostí v chráněných prostorách objektu a slouží podle svého určení pro sledování vývinu kouře a/nebo nárůstu teploty jako příznaků vznikajícího požáru. Informace zjištěné hlásiči jsou přenášeny s udáním místa jejich vzniku po příslušné lince FDNet do ústředny EPS.

Vlastnosti

 • Širokospektrální hlásič kouře FDO221:

 • opticko-kouřový hlásič využívají pro detekci požáru princip rozptylu světla (jeden senzor)

 • včasné varování před požáry s výskytem plamene a vývinem kouře a doutnajícími požáry

 • možnost nastavení citlivosti výběrem jednoho ze dvou pevně zabudovaných detekčních algoritmů
   

 • Teplotní hlásič FDT221:

 • vyhodnocuje jak dosažení nastavené prahové hodnoty teploty, tak i rychlost nárůstu teploty v čase

 • vybaven dvěma redundantními teplotními senzory; v případě poruchy jednoho ze senzorů si hlásič zachová vysokou kvalitu detekce

 • možnost nastavení citlivosti výběrem jednoho ze dvou pevně zabudovaných detekčních algoritmů
   

 • Multikriteriální hlásič FDOOT221:

 • představuje kombinaci opto-kouřové detekce a detekce nárůstu teploty

 • pracuje na základě vyhodnocování rozptylu světla pomocí dvou senzorů pro dopředný a zpětný optický rozptyl

 • dva senzory zvyšují odolnost hlásiče před rušivými vlivy prostředí instalace

 • možnost nastavení citlivosti výběrem jednoho ze dvou pevně zabudovaných detekčních algoritmů

Aplikace

 • lehký průmysl

 • administrativní budovy

 • obchodní centra

 • hotely

 • zdravotnická zařízení

 • sociální zařízení

 • podzemní garáže (FDOOT221)


Výhody

 • dva zabudované detekční algoritmy umožňují snadno přizpůsobit hlásič místu instalace

 • všechny hlásiče Sinteso C-LINE jsou vybaveny oddělovači linky jako ochranou proti zkratu

 • pomocí jedné smyčkové linky FDNet lze k ústředně připojit až 126 hlásičů Sinteso C-LINE (na stejné lince lze kombinovat i s hlásiči vyšší řady S-LINE)

 • multikriteriální hlásič FDOOT221 vykazuje vysokou odolnost proti klamným vlivům prostředí instalace

 • pomocí vestavěného indikátoru aktivace, viditelného ze všech směrů, lze snadno určit hlásič v poplachovém stavu

 • adresace hlásičů umožňuje snadno rozpoznat místo vzniku události

 • široký rozsah provozní teploty -25 až +70°C (FDOOT)

 • díky adresaci lze na stejnou linku FDNet připojit společně automatické a tlačítkové hlásiče požáru

 • hlásiče jsou vyrobeny z ekologicky šetrného materiálu a neobsahují zdroje radioaktivního záření