Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrická požární signalizace – Hlásiče FDO241, FDT241, FDOOT241-9

Nové hlásiče elektrické požární signalizace AlgoRex a Sinteso - řada Sinteso S-LINE

Automatické hlásiče požáru Sinteso S-LINE se instalují na stropy místností v chráněných prostorách objektu a slouží podle svého určení pro sledování vývinu kouře a/nebo nárůstu teploty jako příznaků vznikajícího požáru. Informace zjištěné hlásiči jsou zpracovávány pomocí detekčního algoritmu s ASAtechnology, který je uložen v mikroprocesoru hlásiče, a přenášeny s udáním místa jejich vzniku po příslušné lince FDNet do ústředny EPS.

Vlastnosti

 • Širokospektrální hlásič kouře FDO241:

 • opticko-kouřový hlásič využívající pro detekci požáru princip rozptylu světla (jeden senzor) a vyhodnocovací algoritmus s ASAtechnology uložený v mikroprocesoru hlásiče

 • včasné varování před požáry s výskytem plamene a vývinem kouře a doutnajícími požáry

 • komunikace s ústřednou po hlásičové lince FDNet

 • Teplotní hlásič FDT241:

 • vyhodnocuje jak dosažení nastavené prahové hodnoty teploty, tak i rychlost nárůstu teploty v čase pomocí vyhodnocovacího algoritmu s ASAtechnology uloženého v mikroprocesoru hlásiče

 • hlídání místností a technologií, kde v případě požáru dojde k rychlému nárůstu teploty nebo kde nelze použít jiný typ hlásiče

 • vybaven dvěma redundantními teplotními senzory; při výpadku jednoho z nich je zachována vysoká kvalita detekce

 • komunikace s ústřednou po hlásičové lince FDNet

 • Multikriteriální hlásič FDOOT241-9:

 • představuje kombinaci opto-kouřové detekce (dva senzory) a detekce nárůstu teploty; získané signály jsou zpracovávané pomocí algoritmu s ASAtechnology uloženém v mikroprocesoru hlásiče a fuzzy logiky

 • včasné varování před požáry s výskytem plamene včetně pevných a kapalných materiálů a doutnajícími požáry

 • pomocí software lze hlásič nastavit jako multikriteriální, kouřový nebo teplotní

 • komunikace s ústřednou po hlásičové lince FDNet nebo pomocí kolektivní linky

Aplikace

 • objekty s častým výskytem klamných příznaků požáru (těžký průmysl, chemický průmysl)

 • velmi důležité objekty (jaderné elektrárny, vládní objekty)

 • prostory s vysokým požárním rizikem

 • objekty s obtížnou evakuací (domy pro seniory, nemocnice, složité komplexy budov)

 • objekty s vysokými náklady při výskytu falešného poplachu (burzy, letiště)

 • objekty s vysokou koncentrací hodnot (muzea, galerie, historicky cenné objekty)


Výhody

 • vysoká odolnost proti vliům prostředí instalace a rušením jako jsou např. prach, vlákna, hmyz, vlhkost, extrémní teploty, elektromagnetické rušení, korozivní páry, vibrace, nárazy, syntetické aerosoly a netypické příznaky požáru

 • zpracování signálu pomocí ASAtechnology (Advanced Signal Analysis) zajišťuje dynamické ovlivnění detekce v reálném čase

 • v každém hlásiči mohou být najednou uloženy až dva detekční algoritmy pro jejich automatické přepínání v závislosti na změně režimu provozu EPS (S obsluhou/Bez obsluhy)

 • pomocí jedné smyčkové linky FDNet lze k ústředně připojit až 126 hlásičů Sinteso S-LINE (na stejné lince lze kombinovat i s hlásiči nižší řady C-LINE)

 • vysoká odolnost vůči rušení od silových zařízení

 • chráněná elektronika, vysoce kvalitní komponenty

 • sofistikované hlídání senzoru

 • redundantní, vysoce kvalitní systém senzorů

 • všechny prvky Sinteso S-LINE jsou vybaveny oddělovačem linky

 • široký rozsah provozních teplot -25 až +70°C (FDOOT)