Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrická požární signalizace – Ovládací terminál CT1142 EP7F

Ovládací terminál elektrické požární signalizace AlgoRex

Ovládací terminál systému AlgoRex je určen pro ovládání a signalizaci 1 až 15 ústředen řady CS 1140

Vlastnosti

 • terminál může být instalován přímo do skříně ústředny nebo do samostatné skříňky umístěné v místě trvalé obsluhy

 • max. 15 ovládacích terminálů CT 1142 pro jeden systém EPS AlgoRex

 • obsluha je zjednodušená pomocí šesti soft tlačítek a menu (výběru z nabídky)

 • přístupy do ovládacího systému pomocí hesla nebo klíče s různými rozsahy oprávnění podle profilu uživatele

 • LCD displej s 8 řádky o 40 znacích velikost 240 x 128 pixel; pro události je určeno 6 řádků na kterých se současně může zobrazit buď 6 zkrácených hlášení nebo 2 hlášení kompletní – 3-řádková; navíc je typ události odlišen barvou prosvětlení pozadí (červená -požár, žlutá -informace); navíc je každá událost hlášena akusticky

 • možnost zobrazení nápovědy dle kontextu nebo intervenčního textu

 • z paměti lze vyvolat až 1000 předcházejících událostí; při zaplnění paměti je nejstarší událost přepsána nejnovější; v případě potřeby lze využít ochranu přepisu událostí, které nejsou starší než nastavený časový limit

 • text je přizpůsoben potřebám zákazníka - jednoznačně identifikuje prostor, ve kterém došlo k události

 • integrované nouzové ovládací funkce, možnost dodání dvířek z plexiskla

 • možnost připojení patrového LON-Bus terminálu pomocí integrovaného LON portu

Aplikace

 • CT1142 se používá jako ovládací jednotka pro ústředny elektrické požární signalizace AlgoRex CI11455 a CC1140 EP7F


Výhody

 • 6 soft tlačítek jejichž význam se mění společně s obsahem displeje

 • velký LC displej (240x128 pixelů)

 • každá poplachová událost může být popsána až třemi řádky

 • možnost zobrazení nápovědy dle kontextu

 • možnost zobrazení intervenčních textů pro jednotlivé události

 • ergonomické uspořádání ovládacích a indikačních prvků

 • možnost nastavení různých uživatelských profilů pro jednotlivé operátory

 • přístup k ovlládání terminálu chráněn heslem a/nebo elektromechanickým klíčovým spínačem

 • možnost vestavby terminálu do dvířek ústředny nebo instalace samostatně na zeď