Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrická požární signalizace – FibroLaser III

Lineární teplotní hlásič elektrické požární signalizace FibroLaser III

Lineární teplotní hlásič FibroLaser III je dvouvláknový, multimódový optický kabel, který se připojuje k vyhodnocovacímu kontroleru OTS30xx(S). Vyhodnocovací kontroler OTS dokáže na principu Ramanova rozptylu světla v optickém vláknu kabelu určit úsek, na kterém došlo ke zvýšení teploty. Pomocí vizualizačního software FibroManager je možné zobrazovat teplotní profil v chráněném objektu, vývoj teploty v čase ve zvoleném úseku nebo aktuální teplotu v jednotlivých detekčních zónách.

Vlastnosti

 • Systém je tvořen 4mm detekčním dvouvláknovým, optickým, multimódovým kabelem a vyhodnocovacím kontrolerem OTS30xx(S. Podle typu aplikace lze využít připojení na síť LAN a/nebo přídavnými moduly rozšířit kapacitu kontroleru až na 106 výstupů a 40 vstupů. Systém lze řídit 1 kanálovým kontrolerem pro délku kabelu až 10km nebo dvoukanálovým kontrolerem pro délku senzorového kabelu až 2x10km.
   

 • Senzorový kabel FibroLaser III:

 • 4mm dvouvláknový, optický, multimódový kabel (62,5 mikrometru) se dodává v několika provedeních: SWLT4FRNC (mechanicky odolné provedení s opletením s oheň retardujícím nekorozivním pláštěm), MFLT4FRNC (nekovové provedení zpevněné Aramidovým vláknem s oheň retardujícím nekorozivním pláštěm) SWLT4PA (mechanicky odolné provedení s opletením s pláštěm z polyamidu), MFLT4PA (nekovové provedení zpevněné Aramidovým vláknem s pláštěm z polyamidu), SWLT4PEx (mechanicky odolné provedení s opletením do prostředí s nebezpečím výbuchu) a kabel SWLT4HT (mechanicky odolné provedení s opletením do prostředí s vyšší teplotou).

 • optická vlákna jsou u typu SWLT uložena v trubičce z kvalitní nerezové oceli, u typu MFLT v plastové trubičce 

 • povrch kabelů je černý (lepší absorbce tepelné energie); materiál pro černé zbarvení obsahuje grafit a je odolný proti vyblednutí

 • kabel lze svařovat jako běžné multimódové optické kabely

 • pro instalaci kabelů se používají kovové kabelové držáky z nerezavějící oceli - u provedení SWLT až po 4m, u provedení MFLT až po 3m

 • poloměr ohybu bez tahu je u obou typů kabelů 60mm

 • kabel se ukončuje v zakončovací krabici 28024036 (pro kabel SWLT4) nebo 28024034 (pro kabel MFLT4)
   

 • Kontroler OTS30xx(S) / OTS30xx(S)-SC:

 • dodává se v pěti provedeních pro jeden senzorový kabel a v pěti provedeních pro dva senzorové kabely

 • k dispozici jsou následující jednokanálové kontrolery (poslední dvojčíslí udává maximální délku senzorového kabelu): OTS3001S (1x1km), OTS3002S (1x2km), OTS3004S (1x4km), OTS3006 (1x6km) a OTS3010 (1x10km)

 • k dispozici jsou následující dvoukanálové kontrolery (poslední dvojčíslí udává maximální délku jednoho kabelu): OTS3001S-SC (2x1km), OTS3002S-SC (2x2km), OTS3004S-SC (2x4km), OTS3006-SC (2x6km) a OTS3010-SC (2x10km)

 • k dispozici je rozšíření kontroleru OTS a senzorový kabel SWLT4PEx pro prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par a prachu

 • firmware kontrolerů generace OTS30xx(S) lze přehrát na straší a kontrolerem OTS30xx(S) nahradit  kontroler první generace (OTS100) nebo druhé generace (OTS-x); tímto způsobem lze v případě potřeby rozšiřovat stávající instalace nebo řešit zásadní poruchy kontrolerů předchozích generací

 • kontroler umožňuje rozdělení senzorového kabelu až na 1000 detekčních zón pro poplach a předpoplach; každé detekční zóně lze definovat vlastní aktivační parametry

 • vysoké rozlišení měření až 0,25m

 • všechny typy kontroleru OTS jsou určeny pro vestavbu do 19" skříně (3 HU)

 • k dispozici jsou vždy dvě varianty napájení: buď 230Vstř. nebo 24Vss

 • kontroler je vybaven 12 reléovými (volitelně až 108) výstupy, kdy 1 výstup je napevno přidělen pro indikaci poplachu a 1 výstup pro indikaci poruchy; zbývajících 10 (resp. 106) výstupů lze využít pro přenos informace o poplachu nebo předpoplachu od jednotlivých detekčních zón senzorového kabelu

 • kontroler je vybaven 4 programovatelnými vstupy, které lze rozšířit až na 40 

 • naměřená data lze zobrazovat na PC pomocí vizualizačního programu FibroManager

 • kontroler je nutné instalovat do čistého, dostatečně odvětrávaného prostředí

 • maximální výkon modulovaného laserového paprsku na výstupu připojovacího konektoru je do 200mW, běžně 110mW do SNV 70mW

 • kontroler využívá pasivní chlazení, které neobsahuje žádné pohyblivé části ani filtry (odpadá zcela nutnost jejich čištění popř. výměny); rozsah provozní teploty kontroleru je -10 až +60 °C

 • kontroler splňuje normy DIN EN 60825-1: 2007 výrobek laserové třídy 1M a prEN54-22 

 • vlnová délka laserového paprsku je 1064nm pro 1, 2 a 4km a 1550nm pro 6 a 10km
   

Aplikace

 • silniční tunely

 • železniční tunely

 • kabelové kanály

 • pásové dopravníky


Výhody

 • velká spolehlivost

 • velké rozlišení detekce až 0,25m

 • možnost rozdělení každého kabelu až na 1000 zón (u dvoukanálového kontroleru až 2x 1000 zón) pro poplach a předpoplach

 • prakticky bezúdržbový provoz - životnost 30 let; kontroler s pasivním chlazením bez filtru 

 • odolnost vůči nepříznivým vlivům prostředí instalace (špína, prach, voda, výkyvy teploty, elektromagnetické rušení)

 • možnost flexibilního nastavení detekčních parametrů (prahová teplota, nárůst teploty v čase, max. přípustný teplotní rozdíl mezi sousedními detekčními zónami) pro každou detekční zónu

 • pro návrh ideálního nastavení detekčních parametrů je k dispozici softwarový tool schválený VdS

 • libovolně volitelné úseky kabelu lze nastavovat jako aktivační zóny pro návazná zařízení (vzduchotechniku, semafory, kamery CCTV, hasicí zařízení, apod.)

 • v případě poškození lze vadný úsek nahradit novým kabelem

 • komunikace po síti Ethernet (TCP/IP); jednoduchá komunikace s cizími systémy pomocí Public kódu

 • přehledný konfigurační a visualizační software FibroManager

 • možnost sledování směru šíření požáru (určení směru provedení zásahu); při použití jedné délky kabelu pro dva tubusy (tam a zpět) lze nastavit reverzní bod

 • kontroler splňuje normy DIN EN 60825-1: 2007 výrobek laserové třídy 1M a prEN 54-22 (certifikát VdS a PAVUS)

 • možnost zapojení senzorového kabelu do smyčky (OTS30xx(S)-SC)

 • kontrolerem OTS30xx(S) lze rozšířit stávající instalace nebo nahradit neopravitelně poškozené kontrolery OTS100 nebo OTS-x; v obou těchto případech je kontroler OTS30xx(S) plně kompatibilní se všemi ostatními částmi starších systémů

 • možnost využití senzorových kabelů s pláštěm FRNC, který zabraňuje šíření plamene a je bezhalogenový