Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrická požární signalizace – Tlačítkové hlásiče do SNV DM1150-EX

Interaktivní jiskrově bezpečné tlačítkové hlásiče elektrické požární signalizace AlgoRex

nteraktivní jiskrově bezpečné tlačítkové hlásiče jsou určené pro ruční aktivaci požárního poplachu v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par (zóna 1 a 2). K ústředně se připojují pomocí otevřené interaktivní linky přes bezpečnostní Zenerovu bariéru SB3.

Vlastnosti

 • individuálně adresovatelné tlačítkové hlásiče pro interaktivní linku vybavené mikroprocesorem

 • dvoužilová instalace

 • DM1153-Ex: tlačítkový hlásič s nepřímým ovládáním (pro vyhlášení poplachu je nutné rozbít sklíčko a stisknout tlačítko)

 • DM1154-Ex: tlačítkový hlásič s přímým ovládáním (pro vyhlášení poplachu stačí pouze rozbít sklíčko)

 • chráněná elektronika

 • vestavěný indikátor aktivace

 • integrovaný oddělovač linky

 • přiřazení adresy lze provést první aktivací tlačítka

 • k dispozici jsou jako přídavné vybavení ochranný kryt sklíčka tlačítka DMZ1197-AC a těsnění DMZ1197-AD pro nasazení ve vlhkém prostředí

 • možnost připojení povrchově vedených kabelů pomocí kovových šroubovacích průchodek M20

 • k testování správné funkce tlačítek se používá klíč

Aplikace

 • tlačítkové hlásiče se instalují na dobře viditelném místě chodeb, schodišť a podél únikových cest

 • v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par při požadavku na individuální adresaci


Výhody

 • možnost volby přímého a nepřímého ovládání

 • individuální adresace

 • integrovaný oddělovač linky

 • jednoduchá instalace

 • ekologicky bezpečné, recyklovatelné materiály