Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrická požární signalizace – Ústředna FC2020

Kompaktní ústředna elektrické požární signalizace Sinteso

Nová generace ústředen elektrické požární signalizace Sinteso FS20 určená pro menší aplikace nebo větší systémy, které obsahují několik ústředen navzájem propojených redundantní systémovou sběrnicí FCnet

Vlastnosti

 • kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 252 prvků

 • ústředna může být použita samostatně nebo ji lze připojit na síť

 • na jedné podsíti FCnet může být připojeno až 32 stanic jako jsou ústředny nebo ovládací terminály (v libovolné kombinaci)

 • možnost vybudování systému tvořeného až 64 ústřednami navzájem spojenými zokruhovanou optickou sítí FCnet/LAN - toto řešení splňuje všechny požadavky EN54

 • použitá funkce degradace podle EN54

 • interface pro rychlý Ethernet pro různé typy sítí

 • vestavěný ovládací terminál

 • jako volitelné komponenty lze přidat tiskárnu, klíčový spínač a LED indikátory

 • sloty pro sériové porty RS232 a RS485

 • záložní napájení pro až 72 hodin provozu

 • připojení a automatické načtení (auto konfigurace) všech FDnet prvků umožňuje rychlé zprovoznění ústředny

 • zpracování signálů od hlásičů řady SintesoTM

 • patrové opakovací zobrazovací a ovládací terminály a poplachová zařízení přímo v hlásičové lince (FDnet)

 • decentralizované zpracování signálů přímo v hlásičích zaručuje vysokou funkční spolehlivost systému

 • flexibilní programování pro komplexní využití a ovládání návazností

 • možnost dálkového načtení uložených dat

 • nahrání firmware pro všechny komponenty ústředny vybavené mikroprocesory

Aplikace

 • Ústředna FC2020 je vhodná zejména pro menší aplikace např. dílny, hotely, atd., ale díky možnosti vzájemného propojení více ústředen systémovou sběrnicí FCnet a páteřní sítí FCnet/LAN lze z až 64 ústředen vytvořit rozsáhlý systém


Výhody

 • možnost využití špičkové algoritmové technologie i pro vemi malé systémy

 • možnost zapojení až 32 ústředen do redundantní systémové sběrnice FCnet a vytvoření systému s až 64 ústřednami pomocí páteřní zokruhované optické sítě FCnet/LAN - toto řešení splňuje požadavky EN54

 • ústředna obsahuje vybavení pro připojení na Ethernet

 • možnost volby ze dvou velikostí skříní s rozdílně výkonným napájecím zdrojem (70 a 150W)

 • na hlásičovou linku lze připojit a z ní napájet akustickou a optickou signalizaci, patrové opakovací terminály a displeje

 • přehledný ovládací terminál s velkým displejem a kontextovými tlačítky