Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrická požární signalizace – Ústředna FC2040

Kompaktní ústředna elektrické požární signalizace Sinteso

Nová generace ústředen elektrické požární signalizace Sinteso FS20 určená pro středně velké aplikace nebo větší systémy, které obsahují několik ústředen navzájem propojených redundantní systémovou sběrnicí FCnet případně optickou páteřní sítí FCnet/LAN

Vlastnosti

 • kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 504 prvků

 • ústředna může být použita samostatně nebo ji lze připojit na síť

 • na jedné podsíti FCnet může být připojeno až 32 stanic jako jsou ústředny nebo ovládací terminály (v libovolné kombinaci)

 • pomocí páteřní optické zokruhované sítě FCnet/LAN lze vytvořit systém tvořený až 64 ústřednami - toto řešení plně odpovídá požadavkům EN54

 • použitá funkce degradace podle EN54

 • interface pro rychlý Ethernet pro různé typy sítí

 • vestavěný ovládací terminál

 • jako volitelné komponenty lze přidat tiskárnu, klíčový spínač a LED indikátory

 • sloty pro sériové porty RS232 a RS485

 • záložní napájení pro až 72 hodin provozu

 • připojení a automatické načtení (auto konfigurace) všech FDnet prvků umožňuje rychlé zprovoznění ústředny

 • zpracování signálů od hlásičů řady SintesoTM

 • patrové opakovací zobrazovací a ovládací terminály a poplachová zařízení přímo v hlásičové lince (FDnet)

 • decentralizované zpracování signálů přímo v hlásičích zaručuje vysokou funkční spolehlivost systému

 • flexibilní programování pro komplexní využití a ovládání návazností

 • možnost dálkového načtení uložených dat

 • nahrání firmware pro všechny komponenty ústředny vybavené mikroprocesory

Aplikace

 • Ústředna FC2040 je vhodná zejména pro středně velké aplikace např. průmyslové objekty, regionální banky, kancelářské objekty, atd., ale díky možnosti vzájemného propojení více ústředen systémovou sběrnicí FCnet a páteřní optickou zokruhovanou sítí FCnet/LAN lze z až 64 ústředen vytvořit rozsáhlý systém


Výhody

 • možnost využití špičkové algoritmové technologie i pro vemi malé systémy

 • možnost zapojení až 32 ústředen do redundantní systémové sběrnice FCnet a vytvoření systému s až 64 ústřednami využitím zokruhované páteřní optické sítě FCnet/LAN

 • možnost posílení napájení přidáním dalších dvou napájecích zdrojů až na 3x 150W

 • ústředna obsahuje vybavení pro připojení na Ethernet

 • na hlásičovou linku lze připojit a z ní napájet akustickou a optickou signalizaci, patrové opakovací terminály a displeje

 • přehledný ovládací terminál s velkým displejem a kontextovými tlačítky