Nadstavbové systémy – Nadstavbová stanice MM8000 Express

Nadstavbový systém MM8000 Express pro EPS FS20 Sinteso a FS720 CerberusPRO

Cenově efektivní bezpečnostní řešení: bezpečné a flexibilní; odstupňované; rozšiřitelné pro dlouhodobé zachování hodnoty investice; snadná implementace a úpravy. Systém MM8000 Express je vytvořen pouze pro požární aplikace základní úrovně a nabízí jednoduchý a intuitivní uživatelský interface.

Vlastnosti

 • MM8000 Express představuje ekonomické řešení pro centralizaci řízení a dohledu pro systém elektrické požární signalizace Siemens FS20 Sinteso a FS720 CerberusPRO do velikosti 4 ústředen a 2000 databodů

 • MM8000 Express využívá moderní softwarová řešení a síťové technologie a je vytvořen specificky pro účely bezpečnostních aplikací s kompletní možnosti ovládání z jedné pracovní stanice.

 • Možné povýšení licence na nadstavbový systém Siemens MM8000 s kompletním rozsahem funkcí včetně rozšíření řešení pro elektrickou požární signalizaci, zabezpečovací signalizaci, detekci plynu, kontrolu vstupu, průmyslovou televizi, hašení a systémy měření a regulace

Aplikace

 • Ekonomický systém a softwarové řešení cíleně vytvořené pro systémy EPS Siemens FS20 Sinteso a FS720 CerberusPRO do velikosti 4 ústředen a 2000 databodů

 • Pro komunikace s připojenými subsystémy (ústřednami) lze využít stávající IT sítě

 • Jednoduché aplikace tvořené jednou pracovní stanicí (PC) s jedním nebo dvěma monitory


Výhody

 • Otevřená struktura systému založená na moderních standardech v oblasti hardwarové a softwarové technologie: standardní PC a TCP/IP sítě, operační systémy Microsoft Windows 7, Vista, XP, 2008 a 2003, MS-SQL Server databáze, formát výkresů AutoCAD

 • Kompletní odstupňování všech konfigurací umožňuje rozšiřování systému migrací na nadstavbový systém MM8000 s plným rozsahem funkcí, od malých a středních systémů pro komplexní a sofistikované systémy

 • Vyřízení události:

 • Hlavní obrazovka části Vyřízení události obsahuje seznam událostí, např. poplachů, které vyžadují zásah. Události jsou v seznamu řazené směrem dolů podle jejich důležitosti a jsou prezentovány v různých barvách podle typu, takže lze velmi snadno rozpoznat nejkritičtější hlášení.

 • Seznam událostí lze rovněž filtrovat. Pomocí filtru jsou vybrány pouze události s určitými atributy nebo kritérii. Tato funkce umožňuje operátorům zobrazit pouze určitý typ událostí, například podle kategorie nebo podle disciplíny.

 • K dispozici je rovněž možnost tisku seznamu událostí, přičemž si operátor může vybrat, zda vytiskne celý seznam nebo pouze jeho část.

 • Nastavení stanice do “Módu údržby” umožňuje pořizovat oddělený seznam událostí, které vznikly během technické údržby nebo testování.

 • Prohlížení objektu:

 • Tento nástroj vám umožní se pohybovat různými úrovněmi objektu a ovládat všechny nakonfigurované body v systému MM8000 Express. Navigace se provádí pomocí přehledného zobrazení hierarchického stromu objektu a na volitelné grafice nebo mapách. Tato metoda poskytuje snadné vyhledání jednotlivých částí objektu pro provádění jednotlivých příkazů. Mezi ně patří zapínání a vypínání sekcí (jejich odpojení a připojení), přepnutí libovolného databodu do módu údržby a přepínání sekcí do ‘testovacího’ módu.

 • Prohlížení archivu událostí:

 • Prohlížení archivu událostí poskytuje přístup k záznamu každé události, která se vyskytla, a to včetně detailů, jakými jsou způsob a čas vyřízení události a jméno operátora, který událost zpracoval. Pomocí této utility jsou snadno generovány přehledy a data jsou snadněji vyvolána pro potřeby vyhodnocení činnosti systému a jeho obsluhy.

 • Lze rovněž nastavit pravidelné automatické ukládání databáze událostí a tím zajistit uchování starších záznamů.