Nadstavbové systémy – Nadstavbová stanice MM8000

Nadstavbový systém MM8000

Systém a jeho softwarová řešení jsou specificky vytvořené pro bezpečnostní aplikace. Otevřená struktura vychází ze současných standardů v oblasti hardwarové a softwarové technologie: běžné PC, operační systém Microsoft Windows 7 nebo Windows 8.1, BACnet a OPC (OLE for Process Control), SQL server databáze. Flexibilní architektura umožňuje realizovat řešení počínaje jednoduchým systémem tvořeným jednou pracovní stanicí až po komplexní systémy využívající rozdělenou architekturu client/server. Díky odstupňování velikosti konfigurací je možné kdykoliv rozšířit připojené systémy. Pro spolupráci se systémy jiných výrobců lze využít otevřené komunikace v rámci lokálního a síťového připojení pomocí protokolu standardu OPC. Díky široké škále možností konfigurace lze připravit řešení na míru každému uživateli. Systém MM8000 je vybaven specializovaným interfacem vytvořeným pro rychlé a přesné vyřízení poplachů v nouzových situacích. Graficky řízený interface poskytuje přehledné a rychlé řešení nouzových situací a ovládání připojených systémů.

Vlastnosti

 • systém MM8000 poskytuje širokou škálu řešení pro centralizaci a řízení bezpečnostních systémů.

 • MM8000 je vytvořen speciálně pro bezpečnostní aplikace, vychází z nejmodernějších softwarových a síťových technologií a poskytuje kompletní možnosti ovládání z jedné pracovní stanice.

 • bezpečnostní řídící systémy rodiny Siemens zahrnují řešení pro elektrickou požární signalizaci, elektrickou zabezpečovací signalizaci, detekci plynu, systémy kontroly vstupu, systémy průmyslové televize, hasící a evakuační systémy.

 • MM8000 byl optimalizován pro řízení systémů z produkce firmy Siemens Building Technologies, stejně jako pro systémy jiných výrobců využívající standardní protokoly.

 • MM8000 Web Services podporuje mobilní zařízení s nainstalovanou aplikací Siemens MM8000 Alarms app pro prohlížení a vyřizování událostí

Aplikace

 • MM8000 se prioritně používá pro monitorování a řízení bezpečnostních systémů Siemens

 • nadstavbový systém MM8000 je vhodný pro buď velké bezpečnostní aplikace nebo menší komplexní bezpečnostní aplikace, které jsou tvořené více druhy bezpečnostních systémů, kde nadstavbový systém působí jako jednotný monitorovací a ovládací prvek

 • pro komunikace s připojenými subsystémy (ústřednami) lze využít stávající IT sítě

 • jednoduché aplikace tvořené jednou pracovní stanicí (PC) až po aplikace tvořené více pracovišti architerktury Klient/Server


Výhody

 • Komplexní, bezpečné a flexibilní řešení pro řízení bezpečnostních systémů s odstupňovanou velikostí, průvodcem činnosti operátora a snadným rozšiřováním a prováděním změn.

 • MM8000 je vytvořen speciálně pro bezpečnostní aplikace a nabízí jednoduchý a intuitivní interface. Hlavní menu poskytuje přístup k následujícím utilitám:

 • Vyřízení události:

 • Hlavní obrazovka části Vyřízení události obsahuje seznam událostí, např. poplachů, které vyžadují zásah. Události jsou v seznamu řazené směrem dolů podle jejich důležitosti a jsou prezentovány v různých barvách podle typu, takže lze velmi snadno rozpoznat nejkritičtější hlášení.

 • Seznam událostí lze rovněž filtrovat. Pomocí filtru jsou vybrány pouze události s určitými atributy nebo kritérii. Tato funkce umožňuje operátorům zobrazit pouze určitý typ událostí, například podle kategorie nebo podle disciplíny.

 • Prohlížení objektu:

 • Tento nástroj vám umožní se pohybovat různými úrovněmi objektu a ovládat všechny nakonfigurované body v systému MM8000. Navigace se provádí pomocí přehledného zobrazení hierarchického stromu objektu a na volitelné grafice nebo mapách. Tato metoda poskytuje snadné vyhledání jednotlivých částí objektu pro provádění jednotlivých příkazů. Mezi ně patří zapínání a vypínání sekcí (jejich odpojení a připojení), přepnutí libovolného databodu do módu údržby a přepínání sekcí do ‘testovacího’ módu.

 • Prohlížení archivu:

 • Prohlížení archivu poskytuje přístup k záznamu každé události, která se vyskytla, a to včetně detailů, jakými jsou způsob a čas vyřízení události a jméno operátora, který událost zpracoval. Pomocí této utility jsou snadno generovány přehledy a data jsou snadněji vyvolána pro potřeby vyhodnocení činnosti systému a jeho obsluhy.