Nadstavbové systémy – OPC DA/UA server MK8000

OPC DA/UA server MK8000

Systém a jeho softwarové řešení jsou speciálně vytvořené pro bezpečnostní aplikace a automatické systémy řízení budov. Filozofie otevřeného systému je založená na aktuálních standardech trhu: standardním PC a operačním systému Microsoft Windows XP, Windows 7 nebo Windows 8.1. Bezpečná a flexibilní architektura umožňuje řešení od jednoduché aplikace pouze s jednu pracovní stanici až po komplexní distribuované systémy. K dispozici je možnost úplného odstupňování velikosti pro všechny konfigurace, umožňující nezbytné rozšíření libovolného systému od malých a středních systémů až po komplexní a sofistikované systémy. MK8000 zajišťuje pomocí standardních interface otevřenou komunikaci s jednotkami cizích výrobců. Komunikace může být realizována pomocí lokálních a síťových připojení, přičemž síťový přenos dat je podporován pomocí DCOM. MK8000 představuje dlouhodobě zajištěnou investici a lze jej snadno implementovat a modifikovat. Konfigurace MK8000 se provádí pomocí softwarové aplikace Composer, která je výkonným a jednotným konfiguračním softwarem pro všechny produkty řady DMS8000.

Vlastnosti

  • OPC Server MK8000 poskytuje širokou škálu řešení centralizace a řízení fyzických bezpečnostních systémů

  • MK8000 vychází z aktuálních standardů v softwarové a síťové technologii a je vytvořen speciálně pro bezpečnostní systémy a aplikace automatického řízení budov s tím, že umožňuje jejich kompletní řízení z jedné stanice

  • bezpečnostní řídící systémy z nabídky Siemens zahrnují řešení pro elektrickou požární signalizaci, elektrickou zabezpečovací signalizaci, detekci plynu, kontrolu vstupu, průmyslovou televizi, evakuační systémy a stabilní hasicí systémy

  • OPC Server MK8000 byl optimalizován pro řízení produktů divize ’Fire Safety‘ a umožňuje spolupráci se systémy buď další naší divize ‘Building Automation’ nebo se systémy cizích výrobců

  • OPC Server MK8000 odpovídá normám pro OPC zařízení (DA 2.0 / UA 1.02)

Aplikace

  • v případě potřeby navázání datové komunikace se softwarovými aplikacemi, které standardně nejsou schopné komunikovat s bezpečnostními systémy Siemens


Výhody

  • standardní řešení připojení datové komunikace bezpečnostních subsystémů Siemens k softwarovým aplikacím jiných výrobců, které jsou kompatibilní s komunikační platformou OPC DA/UA

  • otevřenost bezpečnostních systémů ostatním technologickým celkům

  • moderní architektura s možností využití standardního softwarového i hardwarového vybavení a IT sítí