Průmyslová televize

IVM – Nadstavbový visualizační systém CCTV

IVM NT je řídící systém, který umožňuje uživateli integrovat a centrálně ovládat celý CCTV systém a to od generování situačních plánů nebo parametrizaci jednotlivých komponentů sytému až k jejich samotnému řízení, vč. dokladování událostí.
určen k :
- ovládání
- vizualizaci
- řízení
- parametrizaci
- servisování
který směšuje konvenční - analogové systémy CCTV s digitálními systémy CCTV

Vlastnosti

 • Pro komponenty Siemens otevřený - modulární Server/Client systém

 • Údaje přiřazené k jednotlivým obrázkům poskytují uživateli přesnou informaci o :

 • -příčině zobrazení obrazu vč. textového popisu

 • -vývoj dané události ze živého obrazu

 • -zdokumentování (obraz a text) celé události

 • Výše uvedené možnosti lze použít pro :

 • -sledování objektů, záznam událostí, monitorování dějů, monitorování pohybu osob (přes Telemat)

 • Celý systém pracuje pod Windows 2000.

 • Všechny prvky systému jsou řízeny a propojeny přes jednotku SIMATRIX.

 • Rozhraní pro připojení je V.24.

 • V případě připojení více pracovišť je toto možné uskutečnit pomocí LAN sítě.

 • Architektura Klient/server, systém pro více uživatelů. Rozdílné přístupové práva pro uživatele.

 • K dispozici jsou následující podprogramy, které je možno pomocí Windows oken vyvolat na obrazovce:

 • KAMERA (dálková parametrizace kamery K505)

 • TELEMAT (ovládání venkovního videosensoru)

 • SIMATRIX, (ovládání videomatice)

 • TELSCAN (přístup přes LAN)

 • Složení:

 • IVM NT sw soubor obsahuje tyto části:

 • -IVM NT server, IVM NT Client, IVM NT Config tool, IVM NT API, IVM NT Internet API

 • IVM NT sw pro server:

 • umožňuje řízení všech komponentů systému, správu uživatelských přístupů, zpracování poplachových stavů na dalších zobrazovacích jednotkách.

 • Systémová charakteristika:

 • Otevřená systémová architektura, Přístup do databáze přes ODBC, možnost redundance serveru ( bezporuchová integrita dat), vyhledávací funkce pro uložené data a záznamy událostí, časově optimalizované ovládání událostí při sepnutí poplachových vstupů (SIMATRIX, TELEMAT), řízení video částí v závislosti na druhu události

 • IVM NT sw - client:

 • je grafický uživatelský interface daného systému s následujícími možnostmi:

 • konfigurovatelný uživatelský interface s několika úrovněmi, programovatelnost uživatelských přístupů (úrovně a profily), interaktivní grafický výběr a dálkové ovládání přes klávesnici, myš, vstupní jednotky, nastavení uživatelského národního

 • jazyku, soubor nástrojů pro konfiguraci grafického zobrazení snímku, zobrazení živých obrázků, nastavitelný časový rozvrh zobrazení, spínání skupin, visualizace po sobě jdoucích zpráv, poruch videosignálu, spínaní kamer atd., spolupráce s externími systémy typu WinCC, SICLIMAT, Desigo Insight, GMA SIS/TOPSIS

Výhody

 • Flexibilní uspořádání vyhodnocovacích míst.

 • Usnadnění ovládání velkých systémů CCTV.

 • Jednotlivé situační plány, jako např. plán budovy, města atd. se do systému zadají přes scanner, popř. z výkresů v digitální formě.

 • Uživatel má možnost si do těchto plánů zanést umístění jednotlivých kamer atd. a ty dále interaktivně zpracovávat.

 • Pomocí myši jsou přes ikony vyvolávány jednotlivé prvky a k dispozici jsou i příslušná okna v programu Windows. Zároveň se záznamem obrazu jsou uchovávány textové zprávy o určených událostech (informace o alarmech, nahrávání přístupu do systému apod.).