Tichá tryska Sinorix™ Silent Nozzle

Tryska určená pro snížení hlukové zátěže hard disků (HDD)

V kombinaci s technologií řízeného vypouštění hasiva Sinorix™ CDT a při správném návrhu systému plynového GHZ, lze docílit výrazného snížení hluku při vypouštění hasiva. Tento pokles intenzity hluku představuje účinnou ochranu pro pracující HDD (dle testů společnosti Siemens). Tryska je certifikovaná VdS / Pavus a je plně kompatibilní se systémy s inertním hasivem (dusík, argon).

Vlastnosti

  • snížení hlukové zátěže až na hodnotu 94dB

  • jednoduchá instalace

  • jeden kompaktní výrobek


Aplikace

  • datová centra, serverovny, disková pole

  • citlivá zažízení na hluk a vibrace


Výhody

  • lze aplikovat i na starší systémy plynového GHZ

  • zajišťuje distribuci hasiva bez omezení homogenizace

  • varianta pro zdvojené podlahy / stropy a pro místnosti

  • unikátní řešení