Stabilní hasicí zařízení – Sinorix™ 227 (42BAR)

Systém plynového GHZ s hasicí látkou HFC227ea

Chemicky vytvořený plyn, který byl uznán Montrealským protokolem jako alternativní náhrada za Halon 1301. V ČR je tento plyn znám pod obchodním označením FM200™. Jeho reakce s ozonovou vrstvou je rovna nule a životnost v atmosféře je cca 31 let. Po vypuštění plynu zůstává atmosféra dýchatelná (cca 19% kyslíku) a není nebezpečná pro přežití lidského organismu.

Vlastnosti

 • Chemické složení: (CF3–CHF–CF3)

 • ISO označení: HFC227ea

 • Plnící tlak: 42 bar

 • Princip hašení: tepelný rozklad molekuly (odebrání tepla a vytlačení kyslíku z bezprostřední oblasti hoření)

 • Koncentrace: závislé na hašeném materiálu, cca 7-9% objemu

 • Třídy požáru: A - pevné látky, B - kapalné látky

 • Aplikace: totální zaplavení chráněného prostoru, doporučené použití přetlakových klapek

 • NOAEL: 9%

 • LOAEL: 10.5%

 • Ostatní: dýchatelný, bezbarvý, nevodivý a nekorozivní plyn

Aplikace

 • počítačová centra, servery

 • elektro místnosti


Výhody

 • Velmi rychlá hasební reakce oproti přírodním plynům

 • Hasební plyn vypuštěn do 10 sekund

 • Optimální poměr mezi množstvím hasiva a požadavky na prostor

 • Malé požadavky na prostor

 • Možnost použití stávající potrubní sítě

 • Modulární systém